Sink

SinkVann - kroppens immunforsvar-, vekst- og fertilitetsmineral

SinkVann - kroppens immunforsvar-, vekst- og fertilitetsmineral

Den 30 mai 2018 fattet Mattilsynet et vedtak  om at vi ikke kan markedsføre og selge våre ioniserte mineraler som kosttilskudd. Vi mener at Mattilsynet ikke har hjemmel for vedtaket i Forskrift om Kosttilskudd , §4 ”Vitaminer og Mineraler” Jfr Vedlegg II,  Jfr Kosttilskuddsdirektivet artikkel 4. Vedlegg I regulerer hvilke vitaminer og mineraler (Mg & Zn, men ikke Ag) man kan tilsette i kosttilskudd, mens Vedlegg II regulerer hvilke forbindelser av vitaminer og mineraler som er tillatt. Per definisjon er en forbindelse to eller flere grunnstoffer bundet sammen. Våre produkter inneholder sølv-, sink- eller magnesiumioner (Ag+, Zn2+ eller Mg2+) i fri ubundet form og er følgelig per definisjon ingen forbindelser.

Vi produserer og selger ioniserte mineraler, hverken mer eller mindre, og respekterer at vi ikke kan markedsføre produktene som kosttilskudd.

Et tillegg til Grunnlovens §100 ((6.ledd) om Ytringsfrihet av 30.sept 2004) er tydelig på at ”Det påligger Statens Myndigheter å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale”. Dette innebærer at staten aktivt skal medvirke til at individer og grupper har en faktisk ytringsmulighet. Statens oppgave utvides her i 6. ledd fra passivt å avstå fra inngrep til aktivt å sikre borgernes ytringsmulighet. Infrastrukturkravet innebærer en forpliktelse til å legge til rette for kanaler og institusjoner og for en åpen og opplyst offentlig samtale, kort sagt et overordnet statlig ansvar for oppbyggingen av et offentlig rom. Man har gjennom ytringsfriheten ikke bare en rett til å ytre seg, men du har også en rett og frihet til å motta andres ytringer. Din rett til å motta våre ytringer, dersom du selv ønsker det, vedr feks. ioniserte mineraler, kalles for informasjonsfrihet.

Vi ønsker å bidra til «en åpen og opplyst offentlig samtale» om et tema vi brenner for og legger derfor ut informasjon om nødvendigheten av mineraler, og om hvorfor nettopp ioniserte mineraler er langt mer biotilgjengelige og opptakelige enn mineraler i pille, pulver eller kolloidal form.

Sink

 – et fantastisk, med desverre, svært undervurdert mineral.

Sink er både et intracellulært(+95%)og ekstracellulært (5%) mineral, og skal finnes i alle kroppens celler, dvs i alle kroppsvæsker, organer, cellerstrukturer, vev og beinbygninger. Mineralet er essensielt bl.a. fordi det er direkte involvert i celledelingen som kontinuerlig foregår over alt i hele kroppen. Ved å sørge for å gi kroppen tilstrekkelige mengder med sink vil du kunne forbedre både helse og livskvalitet.

Mineralet har svært sterke antiseptiske, antibakterielle og antivirale egenskaper, og da det finnes i alle kroppsvæsker, inkludert fuktigheten i øynene, lungene, nese, urin og spytt, er et tilstrekkelig sinkinnhold i kroppen et svært viktig førstelinjeforsvar mot patogene organismer som «angriper» utenfra. Gode sinklagre vil således beskytte halsen mot patogener hver gang du svelger, beskytte øynene mot patogener hver gang du blunker etc. En voksen kropp inneholder ideelt sett ca 2-3 gram sink. Mesteparten av kroppens sink (90%) befinner seg i muskler og ledd, men det er i beinbygningen, bukspyttkjertelen, nyrene, leveren, prostata samt i øyets netthinne og i sædvæsken vi finner de høyeste konsentrasjonene.

Sink er en svært kraftig antioksidant som bl.a. virker kreftforebyggende, og er direkte direkte involvert i opprettholdelsen av ideelle hormonnivåer. Mineralet er svært viktig for utvikling og vekst hos nesten alle levende organismer og er et essensielt sporstoff, fullstendig ufarlig, og kan inntas i store doser med få eller ingen negative effekter. Store sinklagre kan imidlertid begrense kroppens kobberopptak.

Lave sinknivåer fører til svekkede T-celler (immunforsvarsceller) som ikke er i stand til å gjenkjenne og bekjempe infeksjoner. En økning av kroppens sinknivåer har vist seg å være effektivt i forbindelse med lungebetennelse, diaré og andre infeksjoner. Sink reduserer varigheten og alvorlighetsgraden av en forkjølelse.

Mineralet akslererer fornyelsen av hudceller og har vist seg effektiv i behandling av kviser, et problem som spesielt rammer ungdom. Sink har også god effekt på psoriasis og neurodermitis. Mineralet kan benyttes som betennelseshemmende middel og er effektivt i forbindels med feks. solbrenthet, blemmer, tannkjøtt sykdommer etc. Sink er viktig for sunt hår, og lave nivåer kan føre til hårtap, tynt og pistrete hår eller tidlig gråning av håret.

Sink er medvirkende i nesten 300 ulike enzymatiske prosesser hos mennesker, planter og dyr, og bl.a. er både  proteinsyntese og regulering av immunforsvar avhengig av dette mineralet. Aminosyrene er også sterkt knyttet til sink. Sink er svært viktig i forbindelse med den mannlige fruktbarheten og reproduksjonsprosessen, og  beskytter prostatakjertelen fra infeksjon (prostates) og forstørrelse (prostatahyperplasi). En redusert størrelse på prostatakjertel reduserer  også sannsynligheten for prostatakreft med ca. 60%. Sink bidrar til at mannens sæd inneholder mange friske sædceller med god bevegelsesevne, samt sørger for å opprettholde normale testosteronnivåer hos mannen.

Tilstrekkelige med sink i kroppens milliarder av celler er påkrevd for at kroppen skal kunne ha et høyt energinivå og kunne yte optimal fysisk prestasjon. Mineralet innvirker på proteinsyntesen og er avgjørende for funksjonaliteten til både røde og hvite blodlegemer. Sink hjelper til med hydreringen av kroppen og er i likhet med magnesium nødvendig i forbindeles med DNA/RNA replikasjonen.

Celler med rask proteinoppbygging og rask vekst er ekstra sårbare for sinkmangel da sink er av særlig betydning for enzymreaksjoner knyttet til cellekjernene og dannelsen av proteiner. Eksempel på celler som er spesielt sårbare for sinkmangel er fosterceller, hvite blodceller og celler rundt sår i tilhelingsfasen. Sink bidrar til å forhindre medfødte misdannelser og for tidlig fødsel, samt å aktivere veksten og sørger for normal høyde, vekt og beinbygningsutvikling – både hos foster, spedbarn, barn og tenåringer. At sink også er en integrert del av RNA/DNA molekylene og essensielt for celledeling og syntese, gjør at det er ekstra viktig for gravide å optimalisere sinklagrene. Dette vil kunne forebygge fødselsdefekter som Down’s syndrom, hareskår, ryggmargsbrokk, klumpfot etc. hos fosteret. Sink er også nødvendig for nukleinsyremetabolismen.

Ionisert kolloidal sink er tilnærmelsesvis 100% biotilgjengelig og direkte opptakbar for alle kroppens milliarder av celler. Mange har nok kjennskap til sinkens evne til å styrke immunforsvaret, men at dette mineralet også representerer et oppkomme av helseforbedrene egenskaper er de færreste kjent med. I en forskningsrapport vedr. sink står det at «zinc is such a critical element in human health that even a small deficiency is a disaster.»

Ikke bare gjør sinkmangel menn og kvinner mindre fruktbar, men det senker også  kjønnsdriften. Lave sinknivåer forverrer også effekten stress har på kroppen og akselererer dermed også aldringsprosessen.

Man skal være klar over at sinkmangel ikke bare er et problem hos underernærte individer eller i utviklingsland, men at dette er et svært utbredt fenomen i hele den vestlige verden. En utarming av jordsmonn gjør sammen med matvareprosdusentenes ensidige fokus på effektivisering og kostnadsreduksjon at maten i dag er mineral- og næringsfattig. I tillegg gjør bl.a. et økende konsum av kjemiske farmasøytiske preparater sitt til at kroppen utarmes for både sink og andre essensielle næringsstoffer. Også stress, alkohol og sukker bidrar til at mineraler vaskes ut av kroppen i stor skala. Kvinner som benytter p-piller eller er under hormonell behandling er også spesielt utsatt for sinkmangel, det samme er mennesker med fordøyelsesplager og lavt magesyrenivå.

Sink inngår altså i svært mange av kroppens grunnleggende funksjoner og det er åpenbart at en mangel på dette mineralet kan gi seg utslag i en lang rekke ulike plager og symptomer. Linus Pauling, to ganger Nobellprisvinner, hevder at de fleste sykdommer i utgangspunktet skyldes mineralmangel.

Mangel på sink kan indikeres ved diarrè, lave energinivåer, kronisk tretthet, infertilitet, dårlig hukommelse, fokuseringsproblemer, ADHD symptomer, dårlig sårheling, angst, nervøsitet og nerveproblemer, tinitus etc. Mangel på sink kan bl.a. også gi seg utslag i endret smakssans som igjen kan føre til et svært sterk begjær etter mye salt eller søt mat.

Det er viktig å være oppmerksom på alle slike symptomer som regel relateres til andre eksisterende medisinske tilstander og at koblingen mellom symptomer og mulig sinkmangel derfor kan være vanskelig finne.

For idrettsutøvere og andre aktive mennesker er det viktig å kjenne til at store mengder sink forbrukes under trening og aktivitet, og at mye sink forsvinner gjennom svettingen. På bakgrunn av dette bør alle mennesker med  en aktiv livsstil være spesielt bevisst på sinklagrene sine. Når det gjelder mennesker med kronisk tretthetssyndrom erfarer disse ofte at sink, i tillegg til magnesium, kan hjelpe dem.

Barn trenger sink både i forbindelse med vekst og helse, mens voksne primært trenger det for helsen generellt. Spedbarn, barn og unge, gravide og ammende mødre, idrettsutøvere, vegetarianere og eldre har et utvidet behov for sink i forhold til befolkningen generellt…men alle trenger vi sårt dette viktige mineralet.

Undersøkelser viser at regelmessig inntak av sink, som regulerer sultfølelsen, reduserer sultfølelsen som forårsakes av at kroppen krever næring. Sink er også nødvendig i forbindelse med riktig absorpsjon av maten vi spiser. Undersøkelser har vist at behovet for mat kan øke med så mye som 50%  ved mangel på sink. I en studie hvor kvinner fikk sinktilskudd erfarte man en økning i den mentale kapasiteten på 20% over en seks ukers periode. Sink er svært viktig for hjernens funksjonsevne og kapasitet.

Sink forbedrer atletisk prestasjon og styrke:

Tilstrekkelige sinknivåer forbedrer fysisk prestasjon og styrke i forbindelse med trening pga. sinkets viktige rolle i forbindelse med kroppens hormonproduksjon. Forskning viser at rikelige sinknivåer gir en mer robust testosteron produskjon, samt økt produksjon av både veksthormoner og insulin-lik vekstfaktor-1 (IGF-1). Uten disse faktorene vil ytelesesevne og styrkekapasitet reduseres.

En ny studie viste hvordan man ved å øke kroppens sinkinnhold bidrar til betydelig økt testosteronproduskjon i forbindelse med restitusjon etter trening. Forskerne fant at man ved å gi godt trente idrettsfolk et sinktilskudd over fire uker i forkant av en fysisk utmattelsestest opplevde bedre testosteronrespons under restitusjonstiden enn for dem som var gitt placebo.

Forskerne registrerte at sink forbedret konverteringsfrekvensen fra androstenedione til testosterone, og at dette sammen med høyintensitets trening, ga kroppen mulighet til ytterligere å produsere testosteron.

Ikke bare vil rikelige sinknivåer gi både økte ytelsesgrad og bedre muskulaturutvikling for både menn og kvinner, men altså også sterkt forbedre kroppens restitusjonsarbeid etter treningsøkten.

Sink forbedrer mannens reproduksjonsevne og fruktbarhet:

Sink er et essensielt mineral i forbindelse med robuste testosteronnivåer, og cellene i mannens prostata krever en veldig høy sinkkonsentrasjon for å fungere optimalt. Lave sinknivåer hos mannen begrenser testosteronprodusjonen og øker risikoen for å utvikle prostatakreft, i tillegg til at mannen blir mindre fruktbar. Lave sinknivåer er også som nevnt knyttet til redusert kjønnsdrift.

En nylig studie av 88 menn i alderen 40 til 60 år viste at sinknivåene hos dem med normale testosteronnivåer var betydelig høyere enn hos dem med lave testosteronnivåer. Lave sinknivåer var direkte knyttet til lave testosteronnivåer, noe som igjen betydelig øker sannsynligheten for symptomer på mannens overgangsalder. Slike symptomer kan være: redusert sexlyst, redusert muskelmasse og styrke, nattesvette, infertilitet, færre spontane ereksjoner, depresjon, tap av kroppshår, hovne bryster, hjertebank, krympede testikler, høydetap, tretthet, irritabilitet, nedsatt selvtillit, dårlig konsentrasjon, blodmangel., søvnproblemer, hukommelsestap og økt kroppsfett.

Minst like viktig er også det faktum at sink benyttes i produksjonen av enzymene som igangsetter celledelingen, og at vevet i mannens prostata krever hele 10 ganger så stor sinkkonsentrasjon som annet vev i kroppen for å holde seg friskt. Tilstrekkelige sinknivåer i prostata beskytter cellene fra skade, betennelser og kreftutvikling. Når cellene i prostata først er skadet og i ferd med å utvikle kreft mister de desverre evnen til å akkumulere sink, noe som igjen fører til større vekst av kreftproduserende celler.

Forskere skriver videre at sinktilskudd er et svært lovende kreftforebyggende tiltak og at et gjevnlig inntak av sink hos menn som er friske og uten spor av kreft er det mest kreftforebyggende tiltaket man kan foreta seg. Sink virker forebyggende i forbindelse med andre kreftformer som brystkreft, kreft i eggstokkene og endetarmskreft.

Sink forbedrer kvinnens reproduksjonsevne og fruktbarhet:

Hos kvinnen er sink involvert i vekstprosessen til eggene i kvinnens eggstokk. Dersom en kvinne mangler sink vil ikke eggene utvikle seg korrekt og medføre problemer med eggløsningen, noe som igjen bidrar til infertilitet.

Tilstrekkelige sinknivåer gjør kvinnekroppen istand til å bruke østrogen og progesteron på en effektiv måte slike at kvinnens reproduksjonsevne er optimal og østrogenet får anldning til å gjøre det det skal gjøre i kroppen på en effektiv måte. Når østrogennivåene blir for høye, eller blir inneffektivt metabolisert, kan det medføre dårligere reproduksjonsevne og brystkreft.

Forebygg kreft og boost immunforsvaret:

Ananda Prasad, en ledende forsker innenfor feltene sink og helse, skriver i en rapport at bare det å sørge for å ha tilstrekkelige sinknivåer i kroppen vil være til uvurderlig nytte og kan bidra til å eliminere en lang rekke av våre alvorligste helsemessige utfordringer, spesielt kreft og problemer knyttet til underutviklet immunforsvar.

I tillegg til sin rolle i forbindelse med prostatakreft, har sink en sentral plass i utviklingen av de fleste kreftformer grunnet sin betydning for en korrekt celledeling. Nye beviser knytter sinkmangel til krefttyper som brystkreft, tarmkreft, eggstokkreft, lungekreft, hudkreft og leukemi.

Sinkmangel har en dyptinngripende effekt på immunforsvaret da lave sinknivåer forårsaker en direkte og hurtig reduksjon i T-celle (immunforsvarscelle) funksjonene. T-cellene skjerper kroppens immunforsvar når virus, bakterier eller andre utfordringer for kroppen inntreffer. At gamle mennesker har en større risiko for sinkmangel, skyldes ikke utelukkende dårlig næringsinntak. Det er mye som tyder på at behovet for sink øker med alderen for å i denne fasen av livet hjelpe kroppen til å bekjempe stadige infeksjoner, støtte immunforsvaret og sikre optimal cellefunksjonalitet.

Forebygg hjerte- og karsykdom:

Sink er et essensielt mineral  i forbindelse med vitaliteten til cellene i hjerte-kar systemet, ikke minst til de endoteliale cellene som er de cellene som dekker veggene innvendig i blodårene og som spiller en sentral rolle i kroppens sirkulasjonssystem. Lave sinknivåer kan forårsake svikt i den endoteliale barrieren, som i neste omgang medfører kolesterol oppbygninger og betennelser. Både kolesterol oppbygning og betennelser øker risikoen for hjerte-karsykdommer.

Studier viser at lave sinknivåer kan forsterke de negative effektene på hjerte-karsystemet forårsaket av feit og kolesterolrik mat, mens rikholdige sinklagre vil ha beskyttende effekt og virke preventivt på utvikling av hjerte-kar sykdommer. Eldre mennesker er spesielt utsatt for oppbygning av signalstoffer/ betennelsesmarkører, inklusiv C-reaktive proteiner og cytokiner. Disse kalles ofte for  «slow, silent killers».

Økt insulinsensitivitet forebygger diabetes:

Sink er helt nødvendig for at de fleste hormoner, inklusiv insulin, skal fungere otimalt. Når det gjelder insulin har sink minst tre svært viktige roller.  For det første binder sink seg til insulin slik at insulinet helt korrekt blir lagret i bukspyttkjertelen og frigjort når det kommer glukose inn i blodet.

For det andre forbedrer sink cellenes vitalitet og livskraft, og hjelper til med å sette sammen en komponent av enzymer som er helt avgjørende for at insulinet kan koble seg til cellene slik at glukosen kan penetrere celleveggene og fungere som drivstoff i cellekjernene. Selve prosessen hvor insulin kobler seg til cellene er det som betegnes som «insulinsensitivitet» i betydningen at cellene da er mottakelige for insulin.

Med en gang insulin kobler seg til cellene «åpnes en dør» slik at glukosen kan komme seg gjennom celleveggen. Dersom cellene er resistent mot insulin, og ikke tillater insulin å koble seg til celleveggen, vil glukosen, som er ment som celledrivstoff, forbli i blodomløpet og forårsake høyt blodsukkernivå og tilslutt forårsake at fettstoffer akkumuleres. Når sinknivåene faller reduseres både utskillelsen av insulin og selve cellenes insulinsensitivitet. En slik vedvarende situasjon vil tilslutt gi diabetes.

For det tredje har som nevnt sink svært gode betennelseshemmende egenskaper og hjelper til med å fjerne substanser som kan forårsake betennelser i cellene. På denne måten bidrar sink til at cellene både beholder sin livskraft og sin insulinsensitivitet.

En nyere studie på spanske skoleelever viste en klar og tydelig direkte sammenheng mellom lave sinknivåer, mye kroppsfett og insulinresistens i cellene. Elevene med lave sinknivåer hadde dårligere insulinsensitivitet og større glukoseintolleranse (et annet ord for høyt blodsukker) enn elevene med tilstrekkelige sinklagre i kroppen.

Sink er en eksepsjonell antioksidant:

Sink er en fantastisk antioksidant hvis oppgave er å eliminere såkalte frie radikaler som skader kroppens celler ved å koble seg til dem og nøytralisere dem. Sink har en spesielt god evne til å begrense skadevirkninger på cellene forårsaket av jern. Gode og velfyldte sinklagre sørger for at mineralet befinner seg der det skal være, dvs overalt i kroppen, slik at mineralt kan jakte på frie radikaler og eliminere disse og skadevirkningen av dem.

Sink virker preventivt på Alzheimer og har ellers svært god og helsefremmende effekt på hjernen:

Den eksepsjonelle antioksidant effekten som sink har i kroppen gjør mineralet i stand til å hjelpe kroppen med å eliminere tungmetaller fra hjernen slik at disse ikke akkumuleres i hjernevevet og forårsaker skade. Sink hjelper også til med å opprettholde homeostasen i hjernecellene. Kombinasjonen av dette virker prevantivt i forhold til den nevrologiske degenerative utviklingen som ofte benevnes som Alzheimers.

Sink forbedrer søvnen, kognisjon og kroppens energinivåer:

Sink fyller en sentral og viktig rolle som nevrotranssmitter (dette er kjemiske forbindelser som overfører en nerveimpuls fra en nervecelle til en annen nervecelle i koblingen/synapsen mellom to nerveceller), og er således svært viktig for å bevare vår kognitiv (dvs. evne til: oppfatning, tenkning, oppmerksomhet, persepsjon, hukommelse, problemløsning, avgjørelser, resonnering, språk og kommunikasjon) helse. Mineralet er også helt påkrevd i forbindelse med melatonin metabolismen. Melatonin er et nøkkelhormon i forbindelse med god søvn.

I tillegg regulerer sink også dopamin (et signalstoff i hjernen), en energigivende nevrotransmitter som gir deg pågangsmot, driv  og fokus. Sink utgjør også en viktig del av enzymet som er påkrevd for anabolismen av fettsyrer i hjernemembranen. Dette er en svært viktig oppgave da en vesentlig del av god hjernefunksjon er å sørge for at hjernen via hjernemembranen mottar den næringen den skal ha.

Sink er vanligvis fullstendig ignorert når det gjelder ADHD behandling. Studier viser imidlertid at barn diagnostisert for ADHD har lavere sinknivåer enn andre friske barn. Enda mer interessant og oppløftende er resultatene av en studie hvor 400 barn diagnostisert for ADHD viste at de av barna som fikk et sinktilskudd (sinksulfat) på 150mg/d forbedret sin sosiale adferd og ble langt mindre hyperaktive enn de av barna som mottok placebo.

Forbedre humøret og unngå depresjoner:

Den eksakte sammenhengen mellom lave sinknivåer og depresjon er ukjent, men det er imidlertid klart at det har å gjøre med både sinkens rolle som nevrotransmitter i tillegg til sinkens nødvendighet i forbindelse med hormonproduksjonen i kroppen. Dopamin produksjonen, som delvis er regulert av sink, er et kjemisk signalstoff i hjernen som booster kroppens energinivåer, humør, samt evnen til belønningsbasert læring.

Problemer med insulin og insulinsensitivitet kan sammen med lave testosteronnivåer føre til helseproblemer som øker depresjonsraten og senker energinivået i kroppen. Dersom vi også tar med sinkens egenskaper som antioksidant og mineralets evne til å håndtere biomarkører for betennelse som feks C-reaktiv protein (bedre kjent som CRP), og TNF (tumor necrosis factor) som tilhører en gruppe cytokiner som kan skape celledød, så er det klart at tilstrekkelige sinknivåer er en nødvendighet i behandlingen av depresjon.

En ny studie i tidsskriftet Journal of Affective Disorders viser at sinkmangel i større grad har innvirkning på depresjon hos kvinner enn hos menn. Kvinner som i denne studien allerede benyttet antidepresiva og hadde lave sinknivåer i kroppen hadde en femdoblet risiko for at depresjonen ville vedvare. Det antas at den kjønnsbaserte forskjellen i hvordan lave sinknivåer innvirker på depresjon kan være relatert til hvordan sink influerer på både energinivå og produksjonen av østrogen, det kvinnelige kjønnshormonet.

Hos kvinner er østrogen involvert i serotonin produksjonen – nevrotransmitteren som styrer følelsen av velbehag og lykke. Tilskudd av sink vil bidra til å øke mengden av serotoninmottakerer i hjernecellene.

Sink, til tross for at det altså er et såkalt sporstoff som kroppen trenger relativt lite av, er altså et mineral som kroppen absolutt ikke kan fungere uten. De små mengdene med sink som kroppen har behov for daglig er altså svært viktig for individets helse og livskvalitet.