Hjem

Et tillegg til Grunnlovens §100 ((6.ledd) om Ytringsfrihet av 30.sept 2004) er tydelig på at ”Det påligger Statens Myndigheter å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale”. Dette innebærer at staten aktivt skal medvirke til at individer og grupper har en faktisk ytringsmulighet. Statens oppgave utvides her i 6. ledd fra passivt å avstå fra inngrep til aktivt å sikre borgernes ytringsmulighet. Infrastrukturkravet innebærer en forpliktelse til å legge til rette for kanaler og institusjoner og for en åpen og opplyst offentlig samtale, kort sagt et overordnet statlig ansvar for oppbyggingen av et offentlig rom. Man har gjennom ytringsfriheten ikke bare en rett til å ytre seg, men du har også en rett og frihet til å motta andres ytringer. Din rett til å motta våre ytringer, dersom du selv ønsker det, vedr feks. ioniserte mineraler, kalles for informasjonsfrihet.

Vi ønsker å bidra til «en åpen og opplyst offentlig samtale» om et tema vi brenner for og legger derfor ut informasjon om nødvendigheten av mineraler, og om hvorfor nettopp ioniserte mineraler er langt mer biotilgjengelige og opptakelige enn mineraler i pille, pulver eller kolloidal form.