Hjem / Ukategorisert / Smarte strømmålere – er det så smart?

Smarte strømmålere – er det så smart?

Smarte strømmålere – er det så smart?

Av sivilingeniør Sissel Halmøy. 12.nov.2017

Smarte strømmålere (AMS) skal installeres, og alle får brev i postkassen. Her er noen sitater fra brevet som Glitre Energi Nett har sendt til sine kunder, og noen tanker om språkbruken og informasjonen, eller mangel på sådan, i brevet.

1) Kjære nettkunde, snart får du ny el-måler

Det er mulig nettkundene er ”kjære”, men å gi inntrykk av at de skal ”få” en ny el-måler er ikke riktig. Investeringskost for el-målerne for landet totalt er estimert til 10 milliarder kroner, det er i snitt 3.500 kroner per husholdning, og dette betales av nettkundene med økt nettleie, i størrelsesorden 300 kroner i året. Mange har advart om at det kommer til å bli svært mye dyrere enn estimert.

2) For deg som strømkunde blir det enklere, smartere og sikrere og du slipper å lese av måleren.

Man kan si at det blir “enklere” å slippe å lese av måleren en gang i måneden, men hvordan blir det “smartere” og “sikrere”? Det er mange som ikke er enige i det, f eks brannvesenet, forsikringsselskapene og Datatilsynet. Heller ikke etterretningssjefen Morten Haga Lunde.

3) Det er bra for deg og miljøet.

Hvorfor er dette “bra” for oss og miljøet?

4) Vi kaller det Smart Strøm.

På hvilken måte blir strømmen “smart”?? Smart for hvem?

Hvorfor må Glitre Energi Nett argumentere så sterkt? Er det motstand mot disse målerne? Det står det ingenting om, heller ikke at man kan reservere seg mot målerne (mer om dette senere), men man kan lese på websidene til Glitre Energi Nett:

”En sak om nye el-målere har skapt engasjement i sosiale medier de siste dagene.”

Det stemmer nok det! Mange har forstått at de nye strømmålerne gir:

– helseskadelig elektromagnetisk stråling

– uønsket overvåkning

– større sårbarhet

– høyere strømregninger.

Men Glitre Energi Nett kan henvise til Statens strålevern som sier at disse strømmålerne ikke gir farlig stråling. Da bør man vel slå seg til ro med det?

Statens strålevern har hele tiden hevdet at det kun er en kort sending en gang per time, før de ble gjort klar over at målerne avga stråling 70-90 ganger i minuttet!! I tillegg til sendingen hver time. Da gikk de over til å si at det spilte ingen rolle hvor ofte de sendte, for det var uansett så lav stråling.

Når Statens strålevern sier lav stråling og under grenseverdiene, så henviser de til grenseverdien som beskytter oss mot oppvarming (korttid – 6 min). Ikke en grenseverdi som beskytter oss mot hodepine, søvnvansker, depresjon, hudproblemer, utmattethet eller andre alvorligere sykdommer (langtid – 24/7).

For å sette dette litt i perspektiv, pulsene som avgis 70-90 ganger i minuttet kan være opptil 7.000 uW/m2. Sendingen en gang per time, kan være opptil 150.000 uW/m2. For å ha noe å sammenlikne med – EU-parlamentet og Europarådet har anbefalt at alle medlemsland setter en ny grenseverdi, på 1.000 uW/m2, med ytterligere målsetning å gå ned til 100 uW/m2, for langtidseksponering.

I Norge har vi ingen slik grense for langtidseksponering, så vi bruker grensen for korttid, den er 10.000.000 uW/m2. De færreste har noe forhold til uW/m2, men alle forstår at 7.000 er ”lite” i forhold til 10.000.000? Selv 150.000 blir ”lite”. Men 7.000 er 7 til 70 ganger høyere enn det EU-parlamentet og Europarådet anbefaler, og det sendes 70 – 90 ganger i minuttet.

Man kan søke fritak. Det har ikke Glitre Energi Nett gitt informasjon om i brevet. Hvorfor har de ikke gjort det? Ifølge skriv fra NVE ”kan personer som mener at strålingen fra AMS-målerne medfører helsemessige ulemper, få fritak fra kravet om installasjon av AMS-måler hvis utsagnet attesteres av lege eller psykolog.” Det holder faktisk med en erklæring fra lege eller psykolog om at man er ”bekymret for helseeffektene av måleren”. Man kan lett forstå at mange leger og psykologer synes dette er misbruk av deres tid, da de ikke kan noe om elektromagnetisk stråling.

Mange som har plager av strålingen fra AMS-målerne har i samråd med familie, venner og naboer bedt om at de også søker fritak. Min mor og mine barn har søkt fritak, og fått noe forskjellige svar:

  • Min sønn har fått beskjed om at han under tvil kan få slippe, men i neste setning blitt truet med at han vil få en mye høyere strømregning.
  • Min datter har fått nei, det er kun den som eier sikringsskapet som kan få fritak.
  • Min mor har fått nei, hun må i tilfelle skaffe legeattest på at hun er avhengig av min hjelp.

Det er interessant, at det er saksbehandlere (på ”bookingsenteret” som Glitre Energi Nett kaller det) som skal sitte og vurdere fritak. Det er også et stort spørsmål, om disse skal sitte og vurdere våre attester fra legen. Har de nødvendig kompetanse, har de taushetsplikt?

Etter svært mange forespørsler om fritak så NVE seg nødt til å lage en bestemmelse for hva som skjer i blokker, hos venner og familie. Det er jo strålingen som gir helseplager, og det spiller liten rolle hvem som eier sikringsskapet? I siste brev har de føyet til: ”Et fritak vil kun gjelde egen bolig. Personer som har fått fritak, kan ikke kreve at boliger tilhørende naboer, familie eller andre også skal unntas installasjon av ny strømmåler. Strømkunder kan ikke kreve fritak fra kravet om installasjon av AMS-måler under henvisning til at de ønsker å ta hensyn til folk som ikke bor i boligen.” Selv om alle i oppgangen skriver at de ikke vil ha AMS, av hensyn til en beboer som er eloverfølsom, kan de ikke få det.

Dette er underlig, i en tid der universell utforming av boliger står så sterkt. De som er plaget av stråling fra AMS-målere får vær så god holde seg hjemme. Eller også borte fra eget hjem hvis naboen blir påtvunget AMS.

For de som vil ha min anbefaling – søk fritak!!