Historien til godkjenningen av søtningsstoffet aspartame

Aspartame I forbindelse med forskning og utvikling av farmasøytiske preparater hos legemiddelfirmaet G.D.Searle & Company ble aspartame, i likhet med de fleste andre kunstige søtningsstoffer, oppdaget ved en tilfeldighet under utvikling av et produkt til behandling av magesår. I desember 1965, mens forskeren James Schlatter rekrystalliserte aspartame fra etanol, sølte han ut deler av blandingen...

Hvordan influerer utdanningsnivå på helse og vaksinevalg?

Hvordan influerer utdanningsnivå på helse og vaksinevalg? Posted on februar 5, 2012 by nyinjeksjon Det finnes sammenhenger mellom helsevalg og utdanningsnivå. Undersøkelser taler for at personer med høyere utdanning i økende grad stiller seg kritiske til hva medisinen kan utrette. Trygghet i henhold til egne helsevalg basert på kunnskap og rasjonalitet ser ut til å spille...

Fluorsvindelen

Fluorsvindelen Skrevet av Åsmund Kaspersen Fluor (F) er et meget giftig grunnstoff, et halogen i familie med klor, brom, jod og det ustabile astatin. Denne gulbrune gassen er det mest reaktive av alle elementer, og danner lett forbindelser med de fleste metaller. Fluor forekommer ikke fritt i naturen, men er bundet til forskjellige mineraler, vesentlig...

Effekten av ioniserte mineraler

Effekten av ioniserte kolloidale produkter. For å forklare hvorfor/hvordan ioniserte kolloidale produkter er langt mer effektive, både ernæringsmessig og kostnadsmessig, enn ikke-ioniserte kolloidale produkter, vil vi her benytte vårt eget ioniserte kolloidale magnesiumprodukt, iCoMag, som eksempel. En uåpnet flaske iCoMag har en holdbarhet på mange år. Innholdet i en åpen flaske har sin potens så...