Sink

  • Ioniserte kolloidale mineraler,  Magnesium,  Sink,  Sølv

    Menneskekroppen og mineralene

    Menneskekroppen er i sannhet et fantastisk mesterstykke, helt og holdent bygget opp av ikke mer enn drøyt 60 ulike grunnstoffer (dvs. stoffer som er satt sammen av en og samme type atomer) av de totalt ca 120 grunnstoffene som universet som helhet er satt sammen av. Av disse 60 grunnstoffene utgjør  oksygen(O), karbon(C), hydrogen(H) og nitrogen(N) som tilsammen ca 96% av kroppsmassen til et menneske. I tillegg består kroppen av grunnstoffene kalsium(Ca) fosfor(P), kalium(K), klor(Cl), svovel(S), sodium(Na) og magnesium(Mg) som står for i overkant av 3% av kroppsmassen og kalles makromineraler/makrostoffer. De siste ca 50 grunnstoffene som kroppen er bygget opp av kalles spormineraler/sporstoffer (deriblant sink(Zn), sølv(Ag), kobber(Cu) og jern(Fe))…

    Kommentarer er skrudd av for Menneskekroppen og mineralene