EMF

Måling & kartlegging av elektromagnetisk stråling & vannårer/geopatiske stressoner.

Enhver levende organisme; menneske, dyr eller plante, er bygd opp av celler som fødes, lever og reproduserer seg takket være en perfekt og naturlig elektrokjemisk balanse. Elektromagnetisk stråling (høyfrekvent og lavfrekvent, både naturlig og menneskeskapt ) i kroppens ytre miljø forstyrrer cellenes biologisk balanse og har en innvirkning på organismens fysiske og psykiske helse.  Den elektromagnetiske strålingens frekvens og intensitet vil sammen med individets immunforsvarsevne være avgjørende for skadeomfanget på kroppen relatert til strålingen den utsettes for.

Vi kartlegger elektromagnetisk stråling, som i likhet med bl.a. mineralmangel er degenererende, nedbrytende og ødeleggende for kroppen. Elektromagnetisk stråling er lydløs, luktfri og usynlig, men har likevel potensial til å ødelegge både livskvalitet og helse, og kan til slutt komme til å koste deg livet. I Norge forsvarer DSA (Direktoratet for Strålevern og Atomsikkerhet) verdens høyeste grenseverdier.

En kartlegging av elektromagnetisk stråling og strålingskildene vil gjøre den usynlige, lydløse og luktfrie strålingen ”synlig”, slik at du, enkelt og effektivt, kan tilpasse deg miljøet du og dine daglig lever, arbeider og sover i!

Biologiske effekter relatert til høyfrekvent elektromagnetisk stråling: Søvnproblemer, hodepine, fostyrrelser av immunsystemet, stoffskifteproblemer, forhøyet kreftrisiko, reduserte motoriske evner, infertilitet, svimmelhet, kvalme, hukommelsestap, konsentrasjonsproblemer, irritabilitet, luftveisplager (bronkitt, bihulebetennelse, lungebetennelse), influensalignende symptomer, astma, slapphet, trykk eller smerter i brystet, høyt blodtrykk, endringer i puls (vanligvis redusert puls), trykk bak øyet, andre øyeplager, opphovnet hals og svelg, tørr i munn og på lepper, dehydrert, svetting, feber, kortpustethet, muskelkramper, skjelvinger, smerter i bein og/eller under fotsålene, smerter i testikler og bekken, leddsmerter, smerter i lemmer, neseblod, innvendige blødninger, håravfall, fordøyelsesproblemer, utslett, ringelyd i ørene, svekket luktesans, smerter i tenner (spesielt i fyllinger) etc.

Mennesket og stråling

Mennesket er et elektromagnetisk vesen hvor mer enn 300.000km med nervetråder, via små elektriske impulser, kontinuerlig benyttes til å frakte informasjon mellom kroppens milliarder av celler. Når kroppen eksponeres for elektromagnetisk stråling (høyfrekvent/ lavfrekvent) forstyrres kroppens finjusterte cellekommunikasjonssystem og kroppen settes i en forsvarsposisjon hvor bl.a.:

– Cellekommunikasjonen bryter sammen

– Produksjon av enzymer opphører.

– Kroppen slutter å absorbere næringsstoffer.

– Skadelige giftstoffer forblir i cellene.

Elektromagnetisk stråling har naturlig omgitt mennesker og dyr fra tidenes morgen. Den teknologiske utviklingen har imidlertid medført at eksponeringen for slik stråling i dag antas å ha økt med en faktor på rundt 100.000.000. Elektromagnetisk stråling kan ikke ses, høres eller luktes, men har likevel potensial til å ødelegge både livskvalitet og helse. Mange mennesker, som i dag er bevisste både på nødvendigheten av mosjon og et balansert kosthold, er likevel lykkelig uvitende om konsekvensene av å bo, arbeide og sove i et miljø som daglig bryter ned organismen.

Vi kartlegger hovedsaklig menneskeskapt høyfrekvent og lavfrekvent stråling knyttet til den teknologiske utviklingen vi alle i dag er en del av, men kan om ønskelig også kartlegge vannårer, samt geopatiske stressoner dannet av jordens eget naturlige magnetfelt.

Elektromagnetisk stråling

Gjennom ”evolusjonsprosessen” som mennesket har gjennomgått  har det aldri hatt et stort behov for å utvikle en naturlig varslingsmekanisme mot høy- og lavfrekvent stråling. Slik stråling er av nyere dato og et resultat av den menneskeskapte teknologiske utviklingen vi alle nå er blitt en del av. Mennesker og dyr utviklet imidlertid intuisjon og instinkter som beskyttet dem mot naturlig stråling fra geopatiske stressoner og vannårer, en evne som i vårt moderne teknologiske samfunn svekkes fortløpende.

Sporadisk eksponering for lavintensitet menneskeskapt elektromagnetisk stråling vil nok være relativt harmløst for de fleste av oss. Dette er imidlertid ikke lenger situasjonen for majoriteten av befolkningen, hvor de fleste, uten helt å være klar over det, lever, bor og arbeider i et strålingsmiljø som kan være både kronisk og intenst. Spesielt uheldig er dette for barn og unge i en vekstfase hvor cellene er ekstra sårbare for ekstern elektromagnetisk påvirkning.

 Måling av elektromagnetisk stråling

Fokus i forbindelse med måling og  kartlegging vil være på steder i huset hvor beboerne oppholder seg over lengre tid, spesielt soveplasser, arbeidspulter, go’stolen, sofaen, etc. Vi prøver å fokusere på optimale tilpasninger i forhold til strålingssituasjonen som råder i boligen, og vil fortelle deg hvor i boligen stressbelastningen er størst og hvor den er minst. Vi vil se på strålingsbelastning fra både ytre kilder (mobiltårn, radiomaster, trafoer, naboens ruter etc.), og interne kilder (ruter, nettbrett, trådløs skriver, babycall, DECT-telefon, komfyr, mikrobølgeovn etc.).

Etter å ha kartlagt strålingssituasjonen/ strålingståken som husets beboere befinner seg i kan vi bidra med å foreslå nødvendige tilpasninger for å redusere eksponeringen. På denne måten legges det et grunnlag for bedre fysisk og psykisk helse, og dermed høyere  livskvalitet. Helse begynner og slutter på cellenivå, og elektromagnetisk stråling som forstyrrer naturlig cellekommunikasjon er kompromitterende for helse og livskvalitet.

Er mennesket et elektrisk vesen?

Alt som lever på jorden, både planter, dyr og mennesker, er elektrokjemiske vesener hvor cellekomunikasjonen skjer via ørsmå elektriske impulser med stor variasjon i både frekvens og styrke.

Når man trakker på en spiker gjør det vondt og foten trekkes automatisk tilbake vhj.a. musklene i foten. Hva er det da egentlig som hender og hvorfor gjør det vondt? I det øyeblikket foten treffer spikeren går det automatisk elektriske signaler fra spikerens treffpunk, via nervebanene i foten og frem til ryggmargen som registrerer og analyserer problemet. Fra ryggmargen sendes det straks elektriske impulser til musklene i foten med beskjed om å trekke foten tilbake.  Samtidig lar ryggmargen noen av signalene fra foten passere gjennom en ”ventil” i nakken og fortsette opp til hjernen. Først når signalene når hjernen kjenner man smerten.  Hjernen tar fra det tidspunktet over hele ansvaret for foten og starter med å sende elektriske signaler om at hvite blodlegemer skal til treffpunktet for å hindre infeksjoner osv. Under hele den påfølgende helbredelsesprosessen har hjernen det fulle ansvaret for at såret heles slik det skal, og kontrollerer dette via elektriske prosesser.

Det skal ettersigende være et sted mellom 5 – 15 millioner ulike elektrokjemiske signaler som til enhver tid går gjenom kroppens 300.000 km med nervetråder. Alle disse er koblet opp mot ryggmargen som fungerer som en slags styringsenhet mellom kroppens ulike organer/bestanddeler og hjernen. Den lille ”ventilen” som sitter i nakken tillater mellom 150.000 og 300.000 av disse signalene å passerer inn og ut av hjernen. Den autonome delen av hjernen håndterer alle disse signalene og vil, dersom den oppdager at noe er galt, umiddelbart begynne å sende elektriske korrigeringsbeskjeder til den kroppsdelen eller organet hvor feilen er oppdaget. Vårt autonome nervesystem kan ikke kontrolleres med vår egen vilje og har som hovedoppgave å bidra til å opprettholde likevekt i basale kroppsfunksjoner. Det spiller blant annet en viktig rolle i kontrollen av kroppstemperatur, blodkarenes diameter, blodtrykk, åndedrett, fordøyelse etc. Når dette systemet forstyrres av signaler utenfra er det ikke så vanskelig å forstå at det har potensial til å skape komplikasjoner for hele kroppen.

Nervesignalene som pulserer gjennom nervetrådene ligger i frekvensområdet 0,5–3.000Hz, hvorav de fleste befinner seg i området mellom 1 Hz og 25 Hz. Mellom nærliggende celler i kroppen vil utvekslingen av  informasjon foregå i frekvensområdet mellom 20 og 100GHz. (altså 100 milliarder svingninger per sekund). Cellenes elektriske ladning ligger på rundt 60-90mV og opererer med en svak strømstyrke ca 0,000004µA.

De elektrokjemiske signalene som sendes rundt i kroppens nervesystem er målbare og skaper en elektromagnetisk strålingståke rundt seg (aura) som kan måles. Ulike versjoner av slike måleinstrumenter, feks Oberon (russisk), SCID (amerikansk) og E-LYBRA (engelsk) er utviklet. Disse kan ikke bare lese av og tolke de elektriske signalene fra kroppen, men også rette opp feil ved å sende ”korrigeringssignaler” tilbake til det autonome nervesystemet. Instrumentene vil også kunne registrere hvilke mineraler og grunnstoffer kroppen har mangel på, og følgelig trenger  tilskudd av for bedre å kunne ”hjelpe seg selv”.

Russiske forskere brukte 30 år på å utvikle Oberon og har testet systemet på 20.000 friske individer. I den forbindelse ble det lest av og registrert 150.000 ulike elektrokjemiske signaler til og fra hjernen. Dette dannet grunnlag for en enorm database hvor gjennomsnittsverdiene fra disse 20.000 friske individene nå blir benyttet som referanseverdi i forhold til å viderutvikle et behandlingsopplegg basert på det som kalle for frekvens- eller kvantemedsin.

EKG og EEG

Når man ankommer et sykehus grunnet et hjerteproblem vil man straks bli tilkoblet et EKG (electrocardiagram) apparat som via elektroder festet på brystet leser av hjerteslagene. Slik kan man på utsiden av kroppen altså måle den elektromagnetiske strålingen som ”lekker” ut fra hjertemuskelen som befinner seg på innsiden av kroppen. Disse elektriske signalene som får hjertet til å pumpe blod rundt i kroppen tilhører det autonome nervesystemet. Det samme prinsippet benyttes av et EEG (electroencefalograf) apparat for å lese av elektrisk aktivitet i hjernen. EEG apparatet måler altså den elektriske aktiviteten fra hjernen, som forhåpentligvis, og i de fleste tilfeller, befinner seg på innsiden av hodet, ved å sette på små elektroder på utsiden av hodet.

Dersom man på denne måten, på utsiden av kroppen, kan lese av og måle interne elektriske signaler i hjerme, muskler og nervetråder, skulle det være forholdsvis enkelt å forstå at man med lignende instrument også kan sende signaler tilbake til kroppen og således få disse til å påvirke det autonome nervesystemet – på godt og vondt.

Stråling ut, stråling inn.

Usynlig, lydløs og luktfri strålingståke omkranser i vårt moderne samfunn konstant hver og en av oss i hjemmet, på skole og på jobb. En slik kontinuerlig påvirkning fra elektromagnetisk stråling forstyrrer kroppens cellekomunikasjon mellom hjerne, celler og organer. På samme måte som stråling «lekker» ut fra kroppens eget elektromagnetiske cellekommunikasjonssystem, vil stråling i kroppens ytre miljø ”lekke” inn.  Det er ikke så vanskelig å forestille seg at dette kan medføre en lang rekke forskjellige helsemessige komplikasjoner og mange uønskede biokjemiske og fysiologiske endringer kan finne sted som en direkte konsekvens av strålingen vi utsettes for.

I tillegg til at kroppens nettverk av nervetråder forstyrres av elektromagnetisk stråling så viser også forskning at energinivået i cellene faller under slik påvirkning. Hjernen registrerer energifallet og vil presse mitokondriene til å arbeide hardere for å normalisere cellenes energinivå. Dette krever bl.a. et høyere inntak av magnesium, et mineral de aller fleste allerede har for lite av. Et slikt forhøyet aktivitetsnivå kan imidlertid ikke vedvare over tid. Enten må den elektromagnetiske påvirkningen utenfra opphøre eller så starter degenerative prosesser i kroppen.

Hos noen nås denne grensen raskt, hos andre kan det ta lang tid, kanskje mange år. Når helsevesenet ikke finner årsaken til problemene, og hverken lykkes med å behandle sykdommen eller symptomene, beklager man seg over helsevesenets inkompetanse. På sin side vil helsevesenet forklare det hele med hypokondri eller et generelt svekket immunforsvar.

Statens Strålevern : ”ingen biologisk effekt av ikke-ioniserende stråling!”

Statens Strålevern er øverste fagmyndighet vedr. elektromagnetisk stråling i Norge. Etaten følger imidlertid helt slavisk retningslinjene til den private tyske stiftelsen ”International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection” (ICNIRP) og gjør ingen egne vurderinger av strålingsrisiko.

Grenseverdiene bygger på såkalt termisk effekt, dvs. at strålingen man utsettes for ikke skal gi en oppvarming av kroppsvev på mer enn 1ºC ved kortvarig  (6 minutter) eksponering.

ICNIRP utviklet sine grenseverdiene, som Statens Strålevern forholder seg til, for 20 år siden (1998). Forskning som slår fast at stråling gir biologiske effekter anses av ICNIRP og Statens Strålevern som uinteressant. At langtidsvirkning av elektromagnetisk stråling kan ha noen biologisk effekt tar man ikke hensyn til i  grenseverdiene som råder i Norge i dag. Dette til tross for at det nettopp er langtidseffekten av kronisk stråling som er interessant mtp. den massive elektromagnetiske strålingen som hele befolkningen i den vestlige verden i dag utsettes for.

Europarådet derimot, som anbefaler langt lavere grenseverdier enn ICNIRP, tar i betraktning forskning som viser biologiske skadeeffekter når de anbefaler sine grenseverdier. Europarådet uttrykker også stor skepsis til ICNIRP og deres nære kobling til forsvaret samt mobil- og elektroindustrien.

I mange land er grenseverdiene bare en brøkdel av grenseverdiene i Norge. Med de grenseverdiene som Statens Strålevern opererer med finnes det ikke noe utstyr å få kjøpt som avgir så høy elektromagnetisk stråling at det kommer i konflikt med grenseverdiene. Alt er mao. lovlig.

På bakgrunn av filosofien om at stråling bare kan gi skade ved termisk oppvarming av vev forsvarer altså Statens Strålvern verdens høyeste grenseverdier for  elektromagnetisk stråling (10.000.000µW/m²) og ser ingen grunn til å benytte noen form for ”føre var prinsipper”.

Europarådet henstiller i Resolusjon 1518 av 27.mai 2011 alle lands strålevernsmyndigheter om å senke grenseverdien til 955µW/m². Det vil for Norges del si at grenseverdien bør ligge på 0,0095% av dagens verdi. Dette øret hører ikke Statens Strålevern på. Europarådet ønsker også at WIFI/WLAN forbys i skoler, og presiserer at myndighetene må begynne å sette befolkningens helse foran samfunnsøkonomiske interesser.

Norge er et rikt land, med stor tetthet av moderne trådløs kommunikasjonsteknologi, hvor gammel kunnskap om geopatiske stressoner er glemt og farene ved kunstig stråling ignorert. Samtidig har vi en folkehelse i stadig forfall. Kan det her være en sammenheng? De eneste som tjener grovt på Statens Stråleverns likegyldige holdning til langtidseffekter av kronisk stråling er legemiddelindustrien samt den teknologiske industrien som begge stadig øker sin kundemasse.

Symptomer og årsakssammenheng

Alle har vi vel et ønske om å ivareta vår egen og våre nærmestes ve og vel, og vi har det aller best når de rundt oss har det bra. At skolen har et bra læringsmiljø er viktig for dem som ønsker å lære og at arbeidstakernes helse er god er viktig for bedriftens produktivitet.

Når det gjelder listen med symptom kan man hevde at disse kan være forårsaket av en lang rekke ulike faktorer og ikke nødvendigvis er et resultat av at kroppen kan ha gått på akkord med seg selv over lengre tid pga kronisk eksponering for elektromagnetisk stråling. Dersom man er ute og sykler og faller av sykkelen og brekker en fot så er årsakssammenhengen ganske klar. Når man etter å ha fått øresus/tinnitus samme ettermiddag som man fikk installert ny strømmåler (smartmåler) så vil årsaksammenhengen være klar for de fleste, unntatt for helsevesenet, som da vil støtte seg til Statens Strålevern som sier at ”det finnes ikke forskningsmessig belegg for å hevde at eksponering fra elektromagnetisk stråling er skadelig så lenge grenseverdiene ikke er overskredet”.

Til tross for at mange mennesker hevder at symptomene de opplever oppstod etter langvarig eksponering for stråling, og gjerne også erfarer at symptomene opphører eller blir svakere når strålingskilden lokaliseres og begrenses/fjernes så vil ikke helsevesenet offisielt kunne akseptere dette så lenge myndighetenes kompetanseorgan hevder at det ikke er noen slik sammenheng.

Man er altså når det gjelder helsemessige problemer knyttet til eletromagnestisk stråling overlatt fullstendig til seg selv og får ikke støtte og aksept for at ulike symptomer og sykdommer kan intreffe som følge av at kroppens styringssystem settes ut av spill.

Typiske symptomer :

 • Følelse av utmattelse og tretthet.
 • Uggen følelse av uvelhet.
 • Uro og stress i kroppen.
 • Konsentrasjonsproblemer
 • Dårlig korttidshukommelse.
 • Finner ikke ordene man leter etter.
 • Hodepine
 • Følelse av trykk i hodet.
 • Svimmel og ør.
 • Trykkende følelse i brystet.
 • Vanskeligheter med å dra inn pusten.
 • Kuldefornemmelser
 • Hetefornemmelser
 • Nummenhet i kroppen.
 • Kramper og muskelrykninger.
 • Verk i muskulaturen.
 • Svekket muskulatur.
 • Overfølsomhet for lys, lyd og lukter.
 • Kløe og prikking i huden.
 • Hudutslett
 • Svie i huden.
 • Tåkesyn.
 • Tørrhet i øynene.
 • Øresus.
 • Mage og tarmbesvær.
 • Matintoleranser
 • Dårlig nattesøvn.
 • Søvnforstyrrelser.
 • Følelse av nedstemthet,
 • Depresjon eller angstfølelse.
 • Irritabilitet
 • Sinne
 • Hjerterytmeforstyrrelser
 • Høy puls.
 • Økt blodtrykk.
 • Nedsatt immunforsvar.

Hvilken stråling kartlegger vi?

Hovedsaklig snakker vi om menneskeskapt høy- og lavfrekvent stråling. Dette er unaturlig stråling som mennesket bare har vært eksponert for i de siste 150 årene, men med en eksponentiell økning i strålingsintensitet i løpet av de siste 10-15 årene etter at mobiltelefonen ble allemannseie.

Kronisk eksponering for elektromagnetisk stråling vil før eller siden føre til biologiske forandringer på biokjemisk og fysiologisk nivå. ICNIRP forholder seg som nevnt til grenseverdier basert på kortvarig eksponering fra stråling og termisk oppvarming av vev (1ºC/6min.) og setter der en grense på 500.000.000 µW/m². Ved å sette grenseverdien til 2% av dette (10.000.000 µW/m²) mener ICNIRP og Statens Strålevern at de er på trygg grunn. Som nevnt tar de ikke hensyn til hverken langtidseffekter av stråling, eller til all den forskningen som hevder at biologiske skader oppstår ved strålingsintensiteter på bare en brøkdel av fastsatte grenseverdier.

Gjennom alle tider har mennesket vært eksponert for jordens naturlige bakgrunnsstråling og har gjennom utallige generasjoner lært seg å takle den. Også naturlige strålingskilder som vannårer og geopatiske stressoner (Hartmann, Curry og Benker linjer og kryss) som mennesket via intuisjon og instinkter har lært å forholde seg til kan vi om ønskelig kartlegge. I Tyskland er det svært vanlig å benytte byggebiologer for å kartlegge jordens egne patogene stressoner både i forbindelse med sykdom eller i forbindelse med husbygging.

Menneskeskapt elektromagnetisk stråling:

Denne strålingen kan deles i to kategorier, høyfrekvent elektromagnetisk stråling som hovedsaklig er relatert til radarsystemer, trådløs kommunikasjonsteknologi, radio- og TV, etc., og lavfrekvent elektromagnetisk stråling som er stråling fra elektrisk utstyr (komfyr, skriver, nattbordlampe, varmekabler, etc.) knyttet til strømnettet etc. Til sammen strekker disse to kategoriene seg helt fra 0Hz til ca 10GHz, hvor det lavfrekvente feltet går opp til ca 1MHz, og det høyfrekvente elektromagnetiske feltet fra 1MHz til 10GHz.

Det lavfrekvente feltet deles igjen opp i to kategorier, lavfrekvent elektrisk felt og lavfrekvent magnetfelt. Ved høyfrekvent stråling er disse to (elektriskfelt og magnetfelt) smeltet sammen til et felt som kalles høyfrekvent elektromagnetisk felt.

Når et lite barn sitter med en bærbar PC eller et nettbrett i fanget utsettes dette barnet både for den høyfrekvente elektromagnetiske strålingen fra kommunikasjonsenheten i utstyret, men også for et lavfrekvent magnet- og elektrisk felt som stammer fra enhetens tilknytning til strømnettet.

Når du og kollegaen din sitter på kontoret med hver sin PC med trådløs tilkobling, trådløst tastatur og trådløs mus, mobiltelefonen liggende ved siden av dere, harddisken til PCen på gulvet nedenfor og en trådløs skriver mellom dere så stjeler dette utstyret livskvalitet og år fra livet deres. Dere utsetter dere, i likhet med barnet, for både høyfrekvent og lavfrekvent stråling mens hodepine og konsentrasjonsproblemer forklares med dårlig luftkvalitet på kontoret etc.

Har du nylig erfart problemer med din gode nattesøvn eller plutselig fått øresus eller føler en nummenhet så er du ikke alene. Mange melder om slike plager etter at de har fått innstallert nye automatiske strømmålere (AMS) i hjemmene sine.

Naturlig elektromagnestisk stråling:

Geopatiske stressoner er den betegnelsen som benyttes for steder hvor naturlig stråling fra jorden kan være sykdomsfremkallende. Vannårer i grunnen, hulrom, forkastninger etc. kan med sin energi forurense den rene energien som kommer fra jorden. Også jordens eget magnetfelt danner geopatiske stressoner med ulike strålingsnett som systematisk omslutter hele vår planet. Disse Strålingsnettene kalles Hartmann-, Curry- og Benkernett.

Slik kunnskap har vært kjent i tusenvis av år, men har pga. den teknologiske utviklingen gått i glemmeboken her i landet. I andre deler av verden tar man geopatiske forhold svært alvorlig. Man skal ikke lenger enn til Tyskland og Østerrike for å finne leger som rutinemessig vil spørre pasientene sine om sengens plassering og be om at de får foretatt en byggebiologisk husundersøkelse før behandlingsopplegg bestemmes for å forsikre seg om at helseproblemene ikke er relatert til elektromagnetisk stråling, geopatiske stress etc.

Dersom du har interesse av dette kan vi også være behjelpelig med å kartlegge disse naturlige strålingsfeltene.

Automatisk strømmåler (AMS) ”Smartmeter” –

…kanskje ikke så smart!

Elektromagnetisk stråling påvirker organismen og er potensielt helseskadelig. På bakgrunn av en slik forståelse er det naturlig å bli litt mer bevisst på den strålingståken man utsetter seg og sine kjære for gjennom å anskaffe seg stadig flere trådløse kommunikasjonsenheter for å kunne være online 24/7. Spesielt er det viktig med tanke på våre barn som er i en vekstfase.

Nettselskapene som eier ledningsnettene, innstallerer i disse dager, etter ordre fra NVE og myndighetene, såkalte AMS målere (automatiske strømmålere) i de tusen hjem. Dette er strømmålere som via trådløs kommunikasjons-teknologi automatisk sender inn ditt strømmforbruk slik at du selv skal ”slippe” å lese av strømmen. Rapportene om helseplager, fra utallige mennesker som allerede har fått slike smartmetere innstallert, har ikke latt vente på seg. Statens Strålevern har imidlertid slått fast at målerne er helt ufarlig og at strålingen er langt mindre enn fra en mobiltelefon. Den 3. mai 2018, etter å ha vært presset fra skanse til skanse over lengre tid, måtte likevel Statens Strålevern tilslutt innrømme at de hadde feilinformert om strålingsintensiteten som viste seg å ikke være langt mindre enn fra en mobiltelefon, men istedet å være 3-4 ganger høyere enn strålingen fra en passiv mobiltelefon i 4G modus.

Som om det ikke var ille nok at strålingen er betydelig mye høyere enn annonsert, så viser det seg også at påstandene fra nettselskapene, om at målerne bare svært sjelden sender ut mobilstråling for å rapportere inn strømforbruk, er feil, og at de automatiske målerne i praksis ofte sender mange ganger i sekundet. I et såkalt moderne ”smarthus” vil strålingsintensiteten øke ytterligere da strømmåleren i fremtiden er tenkt å kommunisere med alt fra kjøleskap og komfyr, til varmepumpe, varmtvannsbereder og lyspærer. Mange tilhengere av denne moderne teknologien hilser alle slike løsninger velkommen med gledestårer i øynene, men er det like interessant dersom man virkelig forstår hvilken helsemessig pris man betaler for å benytte slikt utstyr? I denne forbindelse kommer også selve overvåkningsbiten av privatlivet inn, men dette annen skål. Spørsmålet er om ikke den nye personvernsloven som nå skal implementeres kommer i direkte konflikt med AMS målerne.

Statens Strålevern, kraftnettselskapene, NVE og desverre også (HOD) Helse og Omsorgsdepartementet vil, etter at propagandaen deres om at AMS måleren både ”har lavere strålingsintensitet enn en mobiltelefon” og ”sender svært sjelden” beviselig er feil, klamre seg til sitt siste kort for å rettferdiggjøre videre innstallasjon av AMS. Dette kortet er ”Grenseverdikortet”. Det vil derfor fremover komme stadige forsikringer fra ”ansvarlige myndigheter” om at strålingen fra de automatiske strømmålerne ligger langt under myndighetenes grenseverdier for ikke-ioniserende stråling og følgelig er helt ufarlig for deg og dine.

Når man først er blitt bevisst på at elektromagnetisk høyfrekvent stråling fra trådløs kommunikasjonsteknologi har potensial til å være helseskadelig, så velger de fleste å ta enkle grep for å begrense strålingsintensiteten man utsetter seg og sine for. Kanskje velger man å få målt og kartlagt strålingsbildet i sitt eget hjem, sette mobiltelefonen på flymodus om natten, ikke sitte med trådløs PC i fanget, benytte kablett nettverk, slå av ruteren når man sover, ikke ha mobiltelefonen under hodeputen etc. Dette er valg den enkelte selv kan gjøre. Når man har akseptert og fått innstallert en automatisk strømmåler har man ikke lenger dette valget og er altså ikke nok herre i eget hus til selv å få bestemme om man ønsker å begrense strålingsintensiteten fra utstyr montert innendørs. AMS måleren som stråler 24/7 året rundt vil fungere nærmest som en inndørs montert mobilantenne.

I stedet for å benytte ”føre var” prinsipper sier Statens Strålevern at så lenge det ikke er 100% sikkert at strålingen er skadelig så anser de strålingen som ufarlig og velger samtidig katagorisk å se bort fra alle forskningsrapporter som viser at elektromagnetisk strålingen gir biologiske effekter og er skadelig allerede ved strålingsverdier på bare 1/1.000.000-del av grenseverdiene her i landet.

Hvordan forhindrer du så en innstallasjon av automatisk strømmåler i ditt hjem? Ganske enkelt ved bare å høflig si : ”Nei takk!” og deretter informere nettselskapet om ditt standpunkt slik at de ikke sender en innstallatør som må gå derfra med uforrettet sak. Din egen og dine barns helse er ene og alene ditt ansvar, så et godt tips er å selv undersøke forholdene vedr smartmerter, slik at du kan ta et kunnskapsbasert valg allerede i god tid innen du mottar brevet i posten fra nettselskapet. Når du planlegger din ferie, ser etter ny bil eller nytt hus, vurdere nytt mobilabonnement etc. så setter du av tid til å undersøke dette slik at du er sikker på at du foretar et riktig valg. Synes du ikke det er minst like viktig å sette av litt tid til å finne ut om en slik strømmåler, som potensielt kan ødelegge livet for deg og familien din, er noe du ønsker i ditt hjem?

Les deg opp slik at du er trygg på ditt standpunkt. Dersom ditt kunnskapsbaserte standpunkt er nei, så er du ikke alene, og  istedet for å la frykten for represalier i form av høyere elavgift el.l. styre ditt valg, så bør du på dette tidspunktet heller bli sint og forbannet på dem som forsøker å presse på deg slik utstyr i ditt eget hjem.

For å lese deg opp på temaet om automatiske strømmålere kan du bli medlem på FB sider som omtaler emnet (smartmeter, analog strømmåler),  besøke websiden ”https://smartskandalen.info/”, benytte den svært innholdsrike bloggen til Einar Flydal: https://einarflydal.com/author/einarflydal/, gå inn på Folkets Strålevern eller FELO sin websider (henholdsvis på http://www.folkets-stralevern.no/ og http://www.felo.no/hjem/) etc. Uansett hva du velger, og hvilket standpunkt du faller ned på, så la det være et kunnskapsbasert standpunkt, ikke et standpunkt styrt av frykten for represalier fra myndigheter eller nettselskaper som takk for at du sa Nei til et ustyr som ettersigende er lovpålagt, dog ikke før etter 1. januar 2019. Vær en ansvarlig voksen som vokter ditt hjem og din familie. I USA var slaveriet vedtatt ved lov, men til tross for det både umoralsk og feil, og de færreste vil i dag hevde at det var galt å kjempe mot loven som ga plantasjeeiere rett til å eie slaver. Dersom du velger å lese deg opp rundt temaet smarte strømmålere og finner at det er umoralsk og feil, så er det din rett og din plikt som en ansvarlig voksen samfunnsborger, å nekte innstallasjon og opponere mot innføringen av AMS systemet, et system som kraftig innskrenker din frihet til å være herre i ditt eget hus.”Den som vil verge sin frihet må bære et sverd” – Arnulf Øverland  & ”Et hvert fremskritt er avhengig av at både skrevne og uskrevne lover blir brutt” – Jens Bjørnebo.

Ta kontakt for måling og kartlegging.

Ta kontakt så hjelper vi deg med å kartlegge den lydløse, usynlige, luktfrie men dog uvelkomne og farlige inntrengeren i din private sfære. Den er der hele tiden, men om natten er den farligst. Da er kroppen i restitusjonsmodus og skal ordne opp i utfordringer den har hatt i løpet av dagen. Når stråling også under slike omstendigheter forstyrrer kroppen får kroppen aldri noen mulighet til å hente seg inn igjen. Problemer og utfordringer vil da bare legge seg oppå hverandre inntil det en dag sier stopp og symptomer begynner å vise seg.