Helse

Helse

Informasjonen på denne websiden skal ikke på noen måte tolkes i retning av medisinsk rådgivning, men er utelukkende ment som et bidrag for å hjelpe myndighetene med å overholde sin grunnlovsbestemte forpliktelse, jfr tillegg til Gr.lovens §100 om Ytringsfrihet av 30.sept. 2004 som sier at:

Det påligger Statens Myndigheter å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale”.