Kjøpsbetingelser

Før du bestiller noen av våre produkter er det viktig at du er innforstått med at all informasjon på denne websiden er ment som nettopp det – informasjon, og skal ikke på noen måte tolkes som medisinsk rådgivning. Opplever du helseplager er vårt råd at du oppsøker lege.

Vårt produkt SølvVann består at ionisert kolloidalt sølv som ved elektrolyse vhj.a. mikroskopiske spenninger er tilført i et medium bestående av renset deionisert vann. Dette produktet kan vi ikke markedsføre til innvortes bruk ihht Mattilsynet.