Kontakt

T. Lægreid Marketing

Markaneset 40
5251 Søreidgrend

Tlf: 932 55 669

E-post: tomrala@online.no

  Vår produksjon av ioniserte mineraler

  MagnesiumVann – ionisert magnesium (Mg2+)

  SinkVann – ionisert sink (Zn2+)

  SølvVann – ionisert kolloidalt sølv (Ag+)


  Våre produkter MagnesiumVann og SinkVann, ionisert magnesium og ionisert sink, produseres fra 2020 som rene ioniserte mineraler etter at Mattilsynet i 2018 hadde innvendinger mot det kolloidale innslaget i produktene. Produksjonen av mineraltilsetningene foregår i egnede flislagte lokaler hvor katoder og anoder av rent magnesium (999) og rent sink (999) ved elektrolyse tilføres ulike mikroskopiske alternerende likestømsspenninger i PeHd-tanker med sakte float som hindrer elektronbro-oppbygging i et medium av deionisert vann renset gjennom RO systemer.

  Som de fleste etterhvert er klar over kan produkter som inneholder ioniserte sølv ikke markedsføres til innvortes bruk som kosttilskudd, mineraltilskudd, nærinsgmiddel el.l. ettersom mineralet ikke befinner seg på EU (EFSA) sin liste over mineraler lovlig tilsatt i kosttilskudd. Dette skjedde etter et vedtak i EU (Codex Alimentarius) i 2003 og ble fullt implementert i Norge i 2010. Vårt produkt SølvVann – ionisert kolloidalt sølv, anbefales derfor ikke til innvortes bruk, hverken som næringsmiddel, kosttilskudd, næringstilskudd eller tilsvarende.