Om oss

Om oss.

Siden 2008 har vi benyttet vårt firma Forsete nuf ifrb med produksjon og salg av ulike ioniserte mineraler. Etter at bankene ble pålagt nye legitimeringsregler knyttet til den nye  Hvitvaskingsloven ha vi vært plaget av banken. Banken kunne ikke akseptere at Forsete nuf var kontrollert av en ihendehaverobligasjon så vi har besluttet å la produksjon og salg heretter gå via enkeltpersonforetaket T.Lægreid Marketing. Dette betyr ny bankforbindelse (SBanken) og nytt kontonummer 9802.36.44134 samt at vi har endret produktnavnene til SølvVann (iCoSil), MagnesiumVann (iCoMag) og SinkVann (iCoZinc).

Vår produksjon av ioniserte mineraler

MagnesiumVann – ionisert magnesium (Mg2+)

SinkVann – ionisert sink (Zn2+)

SølvVann – ionisert kolloidalt sølv (Ag+)


Våre produkter MagnesiumVann og SinkVann, ionisert magnesium og ionisert sink, produseres fra 2020 som rene ioniserte mineraler etter at Mattilsynet i 2018 hadde innvendinger mot det kolloidale innslaget i produktene. Produksjonen av mineraltilsetningene foregår i egnede flislagte lokaler hvor katoder og anoder av rent magnesium (999) og rent sink (999) ved elektrolyse tilføres ulike mikroskopiske alternerende likestømsspenninger i PeHd-tanker med sakte float som hindrer elektronbro-oppbygging i et medium av deionisert vann renset gjennom RO systemer.

Disse rene ioniserte produktene vil være marginalt mer effektive enn våre tidligere ioniserte kolloidale produkter. Det er, som du om ønskelig kan lese mer om i teksten ”Nødvendigheten av mineraler i en ionisert form” de rene frie ubundne elektrifiserte og biotilgjengelige magnesiumkationene(Mg2+) og sinkkationene(Zn2+) vi har behov for å tilføre de utallige mengdene av ulike celler som sammen utgjør vår fysiske kropp, og som vi trenger daglig tilførsel av for å ivareta vår fysiske og psykiske helse. MagnesiumVann og SinkVann er derfor svært effektive og biotilgjengelige mineraltilsetninger. Ønsker man å sjekke et produkt for kolloidalitet er Tyndall-testen en svært enkel og effektiv måte å gjøre dette på.

Som de fleste etterhvert er klar over kan produkter som inneholder sølv ikke markedsføres til innvortes bruk som kosttilskudd, mineraltilskudd, nærinsgmiddel el.l. ettersom mineralet ikke befinner seg på EU (EFSA) sin liste over mineraler lovlig tilsatt i kosttilskudd. Dette skjedde etter et vedtak i EU (Codex Alimentarius) i 2003 og ble fullt implementert i Norge i 2010. Vårt produkt SølvVann – ionisert kolloidalt sølv, anbefales derfor ikke til innvortes bruk, hverken som næringsmiddel, kosttilskudd, næringstilskudd eller tilsvarende.

Kongeriket Norges Grunnlov er landets høyeste rettskilde, og alle andre lover som kommer i strid med denne må vike. Etter prinsippet om Lex Superior (trinnhøydeprinsippet) står Grunnloven over alle andre lover, som igjen står over alle forskrifter. Grunnloven fastsetter en del sentrale og overordnede verdier men forklarer ikke alt i detalj, og sier naturlig nok ingenting om ”markedsføring av ionisert sølv”. Den norske grunnlovens sikrer oss imidlertid ytringsfrihet gjennom §100:

Et tillegg til Grunnlovens §100 ((6.ledd) om Ytringsfrihet av 30.sept 2004) er tydelig på at ”Det påligger Statens Myndigheter å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale”. Dette innebærer at staten aktivt skal medvirke til at individer og grupper har en faktisk ytringsmulighet. Statens oppgave utvides her i 6. ledd fra passivt å avstå fra inngrep til aktivt å sikre borgernes ytringsmulighet. Infrastrukturkravet innebærer en forpliktelse til å legge til rette for kanaler og institusjoner og for en åpen og opplyst offentlig samtale, kort sagt et overordnet statlig ansvar for oppbyggingen av et offentlig rom. Man har gjennom ytringsfriheten ikke bare en rett til å ytre seg, men du har også en rett og frihet til å motta andres ytringer. Din rett til å motta ytringer, selvsagt forutsatt at du selv ønsker det, vedr feks. ioniserte kolloidalt sølv, kalles for informasjonsfrihet.

Vi ønsker med denne websiden bl.a. å bidra til «en åpen og opplyst offentlig samtale» om sølvets historiske bruk innen medisin og helse, samt om den forskningen som foreligger om sølvet helsefremmede egenskaper fra nyere tid. Ingen informasjon du finner på denne websiden er ment som medisinsk rådgivning, men utelukkende ment som rene faktaopplysninger om temaet. Føler du deg syk eller dårlig er det vår aller sterkeste anbefaling at du oppsøker lege for profesjonell håndtering av problemene.