Personvern

Personvern

Personvern handler om retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Alle mennesker har en ukrenkelig egenverdi. Som enkeltmenneske har du derfor rett på en privat sfære som du selv kontrollerer, hvor du kan handle fritt uten tvang eller innblanding fra staten eller andre mennesker.

Dette prinsippet er blant annet forankret i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK).

EMK artikkel 8

Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.

 

Den 13. mai 2014 vedtok Stortinget å styrke vernet om den personlige integriteten, ved å ta bestemmelsen om personvern inn i Grunnloven.

Grunnloven § 102

Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller. Statens myndigheter skal sikre et vern om den personlige integritet.

 

Personvern når du handler hos oss.

De eneste personopplysninger vi samler inn ifrb. med din bestilling av  varer fra oss er de opplysningene som er nødvendige for oss for å kunne få sendt varene hjem til deg, dvs. navn og adresse. Telefonnummer og e-mail adresse kan det også være greit for oss å kjenne til. Vi gir aldri disse opplysningene videre til andre.

Ifrb med din handel hos oss overfører du det aktuelle beløpet fra din bank til vår bank via din nettbank. Det betyr at vi ikke trenger å ha tilgang til noen sensitive opplysninger om deg.  Straks vi har mottatt din innbetaling sender vi varene til det navn og den adresse du har oppgitt.