iCoSil 500ml

0 omtaler
0 out of 5

kr 249,00 inkl. mva

Ionisert sølv (Ag+)

Den 30 mai 2018 fattet Mattilsynet et vedtak  om at vi ikke lenger kunne markedsføre og selge våre ioniserte mineraler som kosttilskudd til innvortes bruk. Vi mener at vedtaket er ugyldig og at Mattilsynet ikke har hjemmel for vedtaket i Forskrift om Kosttilskudd , §4 ”Vitaminer og Mineraler” Jfr Vedlegg II,  Jfr Kosttilskuddsdirektivet artikkel 4. Vedlegg II regulerer hvilke forbindelser av vitaminer og mineraler som er tillatt å tilsette i kosttilskudd. Per definisjon er en forbindelse to eller flere grunnstoffer bundet sammen. Våre produkter inneholder sølv-, sink- og magnesiumioner i fri og ubundet form (Ag+, Zn2+ og Mg2+) og er derfor per definisjon ikke forbindelser og reguleres følgelig ikke av Vedlegg II i Forskrift om Kosttilskudd.

Vi respekterer og forholder oss til vedtaket fra Mattilsynet og understreker derfor at vi ikke lovlig kan anbefale våre produkter brukt innvortes.

På denne websiden vil du finne mye informasjon om ioniserte mineraler og hvorfor disse er langt mer biotilgjengelige enn mineraler i pille, pulver eller kolloidal form. Denne informasjonen må imidlertid ikke på noen måte tolkes i retning av medisinsk rådgivning knyttet til bruk av ioniserte mineraler, men er utelukkende ment som et bidrag for å hjelpe myndighetene til å overholde sin grunnlovsbestemte forpliktelse, jfr tillegg til Gr.lovens §100 (6.ledd) om Ytringsfrihet av 30.sept. 2004 som sier følgende:

Det påligger Statens Myndigheter å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale”.

(Bakgrunnen for innføringen av 6 ledd i Grunnlovens paragraf 100)

Sølv er gjennom 6000 år kjent for sine overlegne antimikrobielle og helt unike helbredende egenskaper…”glemt og gjemt” på 1930-tallet ved overgangen til patenterbar & profitabel medisin!

 • Antimikrobiell
 • Antibakteriell
 • Antiviral
 • Soppdrepende

Produktet er per 01.01.2010 definert som vannrensemiddel/plantenæring, og er etter EUs nye kostholdsdirektiv Codex Alimentarius, ulovlig å selge/markedsføre som mineraltilskudd/kosttilskudd. Produsert på en korrekt måte, hvor alle parametre i prosessen kontrolleres, tilintetgjør ionisert kolloidalt sølv svært effektivt alle patogene organsimer (virus, bakterier, sopp, protoza og parasitter i eggstadiet), dediffernsierer syke/skadede celler, restarter kroppens elektromagnetiske spenningsfelt, er uten bivirkninger, leger sår uten dannelse av arrvev, øker antallet immunforsvarsceller, stopper degenerative prosesser, setter igang produksjon av stamceller etc.

 • Eliminerer virus, bakterier & sopp!
 • Hurtig og betennelsesfri sårheling uten arrdannelse!
 • Utvortes til øyner, ører, hud, munn, tannkjøtt etc.
 • Effektiv ved kutt, sår, sopp, utslett, stikk, solbrent!
 • Overlegent i forbindelse med brannsår el.l.!
 • For både mennesker, dyr og planter!
 • Starter stamcelleproduksjon!

Ifølge flere medisinske tidsskrifter verden over deaktiverer ionisert kolloidalt sølv bl.a.enzymet som alle encellede bakterier, sopp og virus bruker i forbindelse med sitt oksygenopptak. Patogene organismer, både ekstracellulære og intracellulære, vil effektivt tilintetgjøres av ionisert kolloidalt sølv. Kroppen trenger mineralet sølv i små mengder, som et sporstoff. Sølv beskytter/styrker kroppens immunsystem ved å sørge for at flere immunforsvarsceller dannes. I friske individ finnes det ”store” mengder sølv, hovedsakelig i tymuskjertelen og i mandlene, to organ som er svært viktige komponenter i kroppens immunforsvar. Tymuskjertelen er selve modningsplassen for kroppens hvite blodlegemer, de såkalte T-cellene. Det er dessverre svært få leger i dag som kjenner til at sølv anvendes av kroppens immunforsvar. I tillegg danner ionisert sølv et sekundært immunforsvar, hvor alle patogene organismer som kommer i kontakt med sølvioner effektivt kveles og dør. Deretter frakter kroppens lymfe- og elimineringssystem de døde mikrobene bort. Allerede på 1970-tallet konkluderte den ortopediske kirurgen Robert O. Becker med at ionisert sølv påvirket fibrocytter til å dedifferensiere til stamceller og tilbake til fibrocytter. Medisinske studier viste at ionisert sølv produserer stamceller i kroppen med ditt eget DNA. Kunnskapen er godt forklart i Becker sin bestseller «The electric body», en bok anbefalt av mange medisinske forskere! Statens Serum Institutt i Danmark testet i 2007 over  400 antibiotikaresistente bakteriestammer i Danmark i forhold til påstått sølvresistens. Rapporten slo fast at ingen av de multiresistente bakteriestammene utviklet resistens mot ionisert kolloidalt sølv. Inkludert i undersøkelsen var både tarmbakterien E-koli og sårbakterien Staphylococcus aureus. Ingen multiresistente bakteriestammer er noen sinne dokumentert resistent mot ionisert kolloidalt sølv. I 1873 identifiserte den sveitsiske botanikeren Carl Nageli for første gang den oligodynamiske effekten til metallioner. Han fant at oligodynamisk (ekstremt liten konsentrasjon) sølv (Ag+) var et svært effektivt antiseptisk middell ved konsentrasjoner mellom 0.0000001% og 0.00006% (9.2ppb til 5.5ppm) in vitro. I 1970 bekreftet en NASA finansiert studie funnene til Carl Nageli og konkluderte med at ionisert kolloidalt sølv effektivt elliminerer sykdomsfremkallende organsimer. Ionisert kolloidalt sølv dreper ikke bare bakterier, virus og sopp – det stimulerer som nevnt også immunforsvaret. I 1916 konkluderte det  amerikanske gynekologtidsskriftet – ”Transactions of the American Association of Obstetricians and Gynecologists” med at; ”Undersøkelsene viste  at inntaket av ionisert kolloidalt sølv medførte en dobling av kroppens hvite blodceller”. Ionisert sølv fremmer dannelsen av «fibrogenic cytokines» som bl.a. er viktig i sårhelingsprosessen. Cytokiner er proteiner som produseres av cellene og fungerer som  et kjemisk kommunikasjonssystem mellom cellene – de kalles budbringerprotein. Disse flyter etter dannelsen i kroppen fritt både i blodet og ellers i den ekstracellulære vevsvæsken. Cytokinene entrer ikke selv cellene men leverer informasjon til cellene via mottakere (reseptorer) på cellens overflate. Reseptorene sender informasjonen inn i cellene. Cellene får på denne måten beskjed om hva de skal gjøre – dedifferensiere etc. I forbindelse med bruk av ionisert sølv til sårbehandling vil cellene få beskjed om å danne nye vevsceller, og ikke arrvevceller.