Måling og kartlegging av stråling

kr 1.250,00 inkl. mva

Vi måler & kartlegger strålingsbildet hjemme hos deg og forteller deg hvordan du med enkle grep kan begrense strålingen du og dine nærmeste utsettes for.

Dersom du ønsker du en skriftelig rapport i ettertid kan du bestille det (500,-) så utarbeider vi den og sender den til deg.

Beskrivelse

Måling og kartlegging av elektromagnetisk stråling

Enhver levende organisme; mennske, dyr eller plante, er bygd opp av celler som fødes, lever og reproduserer seg takket være en perfekt og naturlig elektrokjemisk balanse. Elektromagnetisk stråling (høyfrekvent og lavfrekvent, både naturlig og menneskeskapt ) i kroppens ytre miljø forstyrrer cellenes biologisk balanse og har en innvirkning på organismens fysiske og psykiske helse.  Den elektromagnetiske strålingens frekvens og intensitet vil sammen med individets immunforsvarsevne være avgjørende for skadeomfanget på kroppen relatert til strålingen den utsettes for.

Vi kartlegger elektromagnetisk stråling, som i likhet med bl.a. mineralmangel, og da spesielt magnesiummangel, både er degenererende, nedbrytende og ødeleggende for kroppen. Elektromagnetisk stråling er lydløs, luktfri og usynlig, men har likevel potensial til å ødelegge både livskvalitet og helse, og kan til slutt komme til å koste deg selve livet. I Norge forsvarer Statens Strålevern verdens høyeste grenseverdier for slik stråling.

En kartlegging av elektromagnetisk stråling og strålingskildene vil gjøre den usynlige, lydløse og luktfrie strålingen ”synlig”, slik at du, enkelt og effektivt, kan tilpasse deg miljøet du og dine daglig lever, arbeider og sover i!

Sammendrag av Biologiske effekter relatert til høyfrekvent elektromagnetisk stråling:

søvnproblemer, hodepine, fostyrrelser av immunsystemet, stoffskifteproblemer, forhøyet kreftrisiko, reduserte motoriske evner, infertilitet, svimmelhet, kvalme, hukommelsestap, konsentrasjonsproblemer, irritabilitet, luftveisplager (bronkitt, bihulebetennelse, lungebetennelse), influensalignende symptomer, astma, slapphet, trykk eller smerter i brystet, høyt blodtrykk, endringer i puls (vanligvis redusert puls), trykk bak øyet, andre øyeplager, opphovnet hals og svelg, tørr i munn og på lepper, dehydrert, svetting, feber, kortpustethet, muskelkramper, skjelvinger, smerter i bein og/eller under fotsålene, smerter i testikler og bekken, leddsmerter, smerter i lemmer, neseblod, innvendige blødninger, håravfall, fordøyelsesproblemer, utslett, ringelyd i ørene, svekket luktesans, smerter i tenner (spesielt i fyllinger) etc.

I 1994 viste nobelprisvinnere A.Gilman og M.Rodbell at mennesket er et elektromagnetisk vesen hvor kroppens milliarder av celler kommuniserer via svært lave elektromagnetiske impulser. Helse begynner og slutter på cellenivå! Når elektromagnetisk stråling trenger inn i kroppens indre miljø og cellekommunikasjonen forstyrres tvinges kroppen inn i en forsvarsposisjon hvor…

 • – Næringsstoffer ikke absorberes.
 • – Produksjon av enzymer opphører.
 • – Skadelige giftstoffer forblir i cellene.
 • – Cellekommunikasjonen bryter sammen.

Dette medfører biologiske forandringer, både biokjemiske og fysiologiske, og kan manifestere seg i en lang rekke ulike helseplager. Dyr, planter og mennesker som oppholder seg i elektromagnetiske «stressoner» er mer disponert for å utvikle helseplager (fysiske og psykiske) enn dem som befinner seg utenfor slike soner.

Geopatiske stressoner, dvs. punkter hvor den naturlige elektromagnetiske strålingen er farlig, unngikk folk tidligere vhj. av intuisjon og instinkter. Det moderne mennesket tar ingen slike hensyn, og fyller i tillegg opp huset med teknologisk utstyr som ytterligere forstyrrer vår cellekommunikasjon.

Mange mennesker, som i dag er bevisste på nødvendigheten av mosjon og et balansert kosthold, er likevel uvitende om konsekvensene av å bo, arbeide og sove i et miljø som daglig bryter ned organismen.

Vi benytter både moderne teknologisk måleutstyr og gamle velkjente manuelle metoder under kartleggingen av strålingen. Fokus vil være på steder i huset hvor beboerne oppholder seg over lengre tid. Spesielt er soveplassen viktig da kroppen restituere seg der. Fremfor å anbefale dyre og ofte inneffektive skjermingsmetoder fokuserer vi på å jobbe med naturen og sørge for optimale tilpasninger til den strålingssituasjonen som råder i boligen.

Noen eksempler på det vi måler og kartlegger…

 • – Trådløse telefoner (DECT).
 • – Vannårer i grunnen.
 • – Koblingspunkter.
 • – Komfyrer.
 • – Trådløse nett (WiFi / WLAN).
 • – Mobilmaster.
 • – Høyspentlinjer.
 • – Transformatorer.
 • – Varmekabler.
 • – Geopatiske stressoner.

Statens Strålevern har satt grenseverdien for magnestisk lavfrekvent stråling i eksisterende bygg til 100.000nT. For nybygg er derimot grensen satt til 200nT på bakgrunn av en fordobling av leukemitilfeller hos barn allerede ved 400nT. Hvordan er det lavfrekvente magnetfeltet hos deg?

Statens Strålevern forsvarer i dag verdens høyeste grenseverdier (10.000.000 μW/m²) for høyfrekvent stråling. Europaparlamentet anbefaler, basert på forskningsresultater, en grenseverdi på bare 1.000uW/m2, mens Folkets Strålevern og organisasjonen for eloverfølsomme (FELO) mener grensen bør ligge på 10 μW/m². Europaparlamentet uttrykte i mai 2011 stor frustrasjon over at strålingsmyndigheter ivaretar industriens interesser fremfor befolkninges helse. Hvordan er de høyfrekvente strålingsintensitetene hos deg?

Ikke så rart at de nye Smartmeterne (automatiske strømmålerne) som nå skal innstalleres i de tusen hjem også ligger godt «innenfor» Statens Strålevern sine grenseverdier…

I Tyskland kartla vitenskapsmannen Von Pohl alle geopatiske stressoner og vannårer i to byer tidlig på 1900-tallet. Deretter ble kartet, koblet sammen med adressene til samtlige mennesker som var døde av kreft i byen. Undersøkelsen som ble foretatt av Central Committee for Cancer Research i Berlin, og viste at uten unntak, hadde samtlige hatt sine soveplasser over geopatiske stressoner/vannårer. Byggebiologer og leger arbeider bl.a. i Tyskland ofte tett sammen for å eliminere geopatisk stress som årsak til pasientenes helseplager. Først når dette er avklart ordinerer legen evt. en behandling. Befinner din soveplass seg over et geopatisk stresspunkt?

Ditt ytre miljø påvirker ditt indre miljø, på godt og vondt, enten du er bevisst på ditt ytre miljøet eller ei… Bestill en strålingsrelatert byggebiologisk undersøkelse i dag!

I byggebiologien/geobiologien settes fokus på energiene i miljøet og ikke på menneskets energi.  På bakgrunn av den enorme påvirkningen slike energiene har på alle levende organismer (planter, dyr og mennsesker) er det svært viktig å kjenne til dem, lære å leve med dem og kunne beskytte seg mot dem – både de naturlige og de menneskeskapte energiene…

Effekten som geopatisk stress, en samle betegnelse for miljørelaterte energier, har på mennesket er svært overbevisende dokumentert i et stort forskningsprosjekt ved Universitetet i Wien under ledelse av Professor Dr. Otto Berman.

For å eliminere placebo effekter ble det benyttet dobbel-blind tester hvor verken legenen som skulle utføre testene eller forsøkspersonene visste hvem av forsøkspersonene som ble utsatt for geopatisk stress og hvilke som befant seg på energimessig nøytrale steder. 985 forsøkspersoner gikk gjennom svært grundige medisinske tester før og etter forsøket. Testene inkluderte måling av senkning, spesifikke muskelpunkters elektrisk ledeevne, blodtrykk, hjertefrekvens, åndedrett, hudens ledeevne og blodsirkulasjon. Testpersonene oppholdt seg på teststedet, det ene utsatt for geopatisk stress det andre nøytralt, i bare 15 minutter. Den skadelige effekten av å oppholde seg på et område utsatt for geopatisk stress kunne registreres hos de fleste av de personene som var blitt utsatt for geopatisk stress. «Man kan tenke seg konsekvensene det kan ha å år etter år bli utsatt for geopatisk stress» skrev magasinet Natural Medicine.

Schumann frekvens – positiv og helbredende bølgelengde nødvendig for god helse.

Det er minst to ulike forklaringer på bakgrunnen for Schumann frekvensen. Den ene hevder at den livgivende frekvensen kommer fra det ytre rom mens den andre hevder at den kommer fra jorden selv ved at jorden, når den roterer rundt sin egen akse fungerer den som en elektromagnet som genererer elektrisk ladning i jordens flytende metallkjerne. Dette forårsaker at et elektromagnetisk felt med en frekvens på 7,83Hz opptrer på jordens overflate. Denne frekvensen er tilnærmelsesvis identisk til hjernens egen alpha frekvens. Livet på jorden har utviklet seg under konstant påvirkning fra dette naturlige elektromagnestiske feltet, og alle levende organismer har vendt seg til frekvensen.

Fysikeren W.O.Schumann identifiserte denne frekvensen i 1952, og den har siden blitt kjent som «hjernebølgen» eller «Schumann bølgen». NASA har bygget utstyr som avgir Schumann resonanser inn i sine romferger for å kunstig generere denne frekvensen som er kjent for å beskytte astronautenes helse når de befinner seg borte fra jordens egen vitale frekvens.

Geopatisk stress forårsaker forstyrrelser i denne naturlige og livgivende frekvensen ved sine svake elektromagnestiske felter forårsaket av rennende vann, huler, mineraldepoer (kull, olje, jern etc.). I tilfeller der schumann frekvensen på 7,83 Hz, i løpet av sin ferd mot overflaten,  passerer en vannåre 100-200 meter under overflaten, kan geopatiske stresslinjer på opptil 250 Hz skapes på overflaten.

Menneskeskapte forstyrrelser i jordoverflaten kan gi ytterligere komplikasjoner. Dette gjelder feks masseutgravninger, gruvedrift, fyllinger, jernbanerlinjer, veier, bygningsfundamenter, tunneller, kloakkanlegg, avløp, vann- og elektrisitetsledningsnett – men også menneskeskapte elektromagnetiske felt skapt av strømnettet (linjer, trafoer etc.) eller av trådløs kommunikasjonsteknologi (mobilantenner, wlan, dect, wifi etc.).

Stråler og den biologiske effekt på mennesker har vært professor Bertil Perssons hovedfokus siden 1963. Sammen med en gruppe andre medisinske spesialister har han forsket på negative helseeffekter av ikke-ioniserende stråling. Han mener vi i Skandinavia er i ferd med å drukne i ett hav av mikrobølger, uten at vi aner helsekonsekvensen. Jo flere ulike strålekilder som finnes desto mer komplisert blir det å kartlegge situasjonen. Vi vet heller ikke noe om de biologiska effektene ved en kombinasjon av ulike moduleringer och bærefrekvenser, sier professor Persson

Statens Strålskydd i Sverige har samme holdning som i Norge, de avventer mer forskning. Samtidig heter det i en rapport derfra at samfunnet må tenke økonomi i forhold til dette. I en uttalelse fra Statens Strålskydd i Sverige heter det at selv om forskning viser at høyspentledninger kan forårsake noen tilfeller av leukemi hos barn i året, så ville de samfunnsøkonomiske kostnadene med å hindre dette være svært store. Det er bedre for statsmakten å stikke hodet inn i busken, og ikke satse på forskning på dette, da slipper man å få et ubehagelig kostbart svar, sier Bertil Persson.

Det er ikke gjort noen forskning på strålingen fra de nye 3G telefonene og helse. Hverken mobilprodusentene eller myndighetene er interessert. Han er overrasket at Skandinavia, som har vært så langt framme når det gjelder utvikling av blant annet mobilteknologi ikke satser på å være ledende på miljø- og helsemessig forskning knyttet til ikke-ioniserende stråling. De økomiske interessene ligger dessverre ikke i å avsløre farene, sier Bertil Persson.

Ikke-ioniserende mikrobølgestråler fra radaranlegg, mikrobølgeovner, mobiltelefoner, antenner, høyspentledninger etc. og mulige helseskader har vært et brennhett forskertema i årtier. Fortsatt er status fra Statens Strålevern at det ikke finnes gode nok vitenskapelige bevis på farene, så lenge strålingen er under grenseverdier satt av ICNIRP, den internasjonale kommisjon for beskyttelse mot ikke-ioniserende stråling. Dette er en usikkerhet som vi må leve med, inntil ny forskning eventuelt gir en avklaring, hefter det i et ‘strålevernhefte’ fra Statens Strålevern, samtidig anbefales en ‘varsomhetstrategi’ når det gjelder utbygging av kraftlinjer og bruk av mobiltelefon. Det tyngste strålemedisinske fagmiljø i Norge, institutt for strålebiologi ved Radiumhospitalet, har ikke fått tilgang til noen midler for å forske på dette.