SølvVann 500ml

kr 249,00 inkl. mva

Ingredienser: Renset deionisert vann tilført sølvioner (Ag+) via elektrolyse vhj.a. lav alternerende likestrømsspenning.

Emballasje: Plastflaske av PE-HD (bestående av utelukkende karbon/nitrogen) plast med spraymist (1ml) og beskyttelseskapsel. Best Før: 12 mnd

Produktet kan ikke markedsføres som kosttilskudd til innvortes bruk.

Kategori:

Beskrivelse

Ionisert kollidalt sølv (Ag+)

I denne vanskelige perioden for landet vårt, hvor kriselover innføres og Grunnloven brytes, velger vi å ta bort all informasjon vedr ionisert kolloidalt sølv fra nettsiden vår. Siden 2010 har det vært forbudt å markedsføre ionisert kolloidalt sølv til innvortes bruk. Vi prioriterer i disse dager derfor å kunne produsere og selge ionisert kolloidalt sølv fremfor å informere om det for så å potensielt bli stengt ned på et slikt grunnlag. Det er ingen stor hemmelighet at man selv ved enkle tastetrykk kan søke opp informasjon om ionisert kolloidalt sølv på nettet på samme måte som man i dag kan finne informasjon på nettet om alt annet.

Kongeriket Norges Grunnlov, som ifrb med koronasituasjonen og kriselover nå til en viss grad kan settes til side, er landets høyeste rettskilde, og alle andre lover som kommer i strid med denne må vike. Etter prinsippet om Lex Superior (trinnhøydeprinsippet) står Grunnloven over alle andre lover, som igjen står over alle forskrifter. Kosttilskuddsforskriften som Mattilsynet forholder seg til mtp. forbudet mot å markedsføre sølv til innvortes bruk ligger altså to ledd under Grunnloven ihht. Lex Superior. Grunnloven fastsetter en del sentrale og overordnede verdier men forklarer ikke alt i detalj, og sier naturlig nok ingenting om ”markedsføring av ionisert sølv”. Den norske grunnlovens sikrer oss imidlertid ytringsfrihet gjennom §100:

Et tillegg til Grunnlovens §100 ((6.ledd) om Ytringsfrihet av 30.sept 2004) er tydelig på at ”Det påligger Statens Myndigheter å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale”. Dette innebærer at staten aktivt skal medvirke til at individer og grupper har en faktisk ytringsmulighet. Statens oppgave utvides her i 6. ledd fra passivt å avstå fra inngrep til aktivt å sikre borgernes ytringsmulighet. Infrastrukturkravet innebærer en forpliktelse til å legge til rette for kanaler og institusjoner og for en åpen og opplyst offentlig samtale, kort sagt et overordnet statlig ansvar for oppbyggingen av et offentlig rom. Man har gjennom ytringsfriheten ikke bare en rett til å ytre seg, men du har også en rett og frihet til å motta andres ytringer. Din rett til å motta ytringer, selvsagt forutsatt at du selv ønsker det, vedr feks. ioniserte kolloidalt sølv, kalles for informasjonsfrihet.

Vi ønsket med denne websiden bl.a. å bidra til «en åpen og opplyst offentlig samtale» om sølvets historiske bruk innen medisin og helse, samt om den forskningen som foreligger om sølvet helsefremmede egenskaper fra nyere tid, men velger nå som nevnt å la dette ligge inntil videre . Ingen informasjon du finner på denne websiden er elelrs ment som medisinsk rådgivning, men utelukkende ment som rene faktaopplysninger om temaet. Føler du deg syk eller dårlig er det vår aller sterkeste anbefaling at du oppsøker lege for profesjonell håndtering av problemene.

Flaskens etikett ser heretter slik ut: