Silver

Kosttilskuddsforskriften tillater ikke markedsføring av ionisert kolloidalt sølv til innvortes bruk

Kosttilskuddsforskriften tillater ikke markedsføring av ionisert kolloidalt sølv til innvortes bruk

Kongeriket Norges Grunnlov, Ytringsfriheten og Ionisert Sølv

Kongeriket Norges Grunnlov er landets høyeste rettskilde. Etter prinsippet om Lex Superior (trinnhøydeprinsippet) står Grunnloven over alle andre lover, som igjen står over alle forskrifter. Mattilsynets forbud mot å markedsføre ionisert sølv til innvortes bruk er hjemlet i en forskrift – Kosttilskuddsforskriften, og må følgelig vike dersom den er i konflikt med Grunnloven (hvis Grunnloven skal ha noen mening). Kongeriket Norges Grunnlov fastsetter en del sentrale og overordnede verdier og sikrer oss bl.a. Ytringsfrihet gjennom Grunnlovens §100:

Et tillegg til Grunnlovens §100 ((6.ledd) om Ytringsfrihet av 30.sept 2004) er tydelig på at ”Det påligger Statens Myndigheter å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale”. Dette innebærer at Grunnloven her krever at staten aktivt skal medvirke til at individer og grupper har en faktisk Ytringsmulighet. Statens oppgave utvides her i 6. ledd fra passivt å avstå fra inngrep til aktivt å sikre borgernes ytringsmulighet. Infrastrukturkravet innebærer en forpliktelse til å legge til rette for kanaler og institusjoner og for en åpen og opplyst offentlig samtale, kort sagt et overordnet statlig ansvar for oppbyggingen av et offentlig rom. Man har gjennom ytringsfriheten ikke bare en rett til å ytre seg, men du har også en rett og frihet til å motta andres ytringer. Din rett til å motta ytringer, selvsagt forutsatt at du selv ønsker det, vedr feks. ioniserte kolloidalt sølv, kalles for informasjonsfrihet.

Vi kan ikke anbefale våre ioniserte sølvprodukter til innvortes bruk, men vi ønsker å bidra til «en åpen og opplyst offentlig samtale» om sølvets historiske bruk innen medisin og helse, samt om den forskningen som foreligger om sølvet helsefremmede egenskaper fra nyere tid. Ingen informasjon du finner på denne websiden er ment som medisinsk rådgivning, men tatt opp som rene faktaopplysninger om temaet. Føler du deg syk eller dårlig er det vår aller sterkeste anbefaling at du oppsøker lege for profesjonell håndtering av problemene.

Det kan ikke av noen bestrides at sølv historisk sett, gjennom mange tusen år, har vært kjent for sine antimikrobielle og antiseptiske egenskaper, og at menneskets utnyttelse av sølvets medisinske, helsemessige, konserveringsmessige og restitusjonsmessige egneskaper kan spores tilbake til de gamle greske og romerske imperiene. Den moderne legemiddelindustrien hevder imidlertid stort sett at sølv ikke har noen av de påståtte egenskapene, og har etterhvert som industriens makt har vokst altså lyktes godt med å påvirke helsemyndighetene i mange land til å forby markedsføring av sølv til innvortes bruk. Etter penicilinets inntog på 1930-tallet ble sølv gradvis faset ut fra apoteker og sykehus og erstattet med patenterbare remedier. Det er uinteressant for legmiddelindustrien å forsøke å utnytte sølvets egenskaper da det er sølvionet (ag+), altså ionet av selve grunnstoffet sølv (ag), og ikke ulike kjemiske patenterbare sølvforbindelser, som gir sølvet alle dets unike egeskaper. Mineralet/grunnstoffet sølv (ag) er utelatt fra EU (EFSA) sin liste over mineraler lovlig tilsatt i kosttilskudd og produkter som inneholder sølv kan dermed heller ikke markedsføres til innvortes bruk som kosttilskudd, mineraltilskudd, nærinsgmiddel el.l. her i Norge. Dette skjedde etter et vedtak i EU (Codex Alimentarius) i 2003 og ble fullt implementert i Norge i 2010. (Med lobbyister og smøring blir fort rett til galt og galt til rett, og legemiddelindustriens makt har vokst mye siden 1991 da FDA forholdt seg til kolloidalt sølv på følgende måte :  «According to the FDA, Colloidal Silver may continue to be marketed and used as it was originally intended. Colloidal Silver exceeds FDA recognized standards (Sep. 13, 1991 letter written by Consumer Safety Officer, Harold Davies, U.S. Food and Drug Admin.) FDA has no jurisdiction regarding a pure, mineral element)».  FDA, som tilsvarer det norske Mattilsynet, slo altså den gangen i USA fast at de ikke hadde anledning til å forby et mineral i sin rene naturlige form.

At ytringsfriheten står sterkt her i landet, i alle fall når ytringen er politisk korrekt, så vi et strålende eksempel på under «Black Life Matter» demonstrasjonene i juni 2020. Til tross for at landet nettopp hadde vært nedstengt pga «koronapandemien» og strenge regler med trusler om karantene var gitt sa Politiet i Oslo at det ikke på noe tidspunkt var aktuelt å gripe inn under fredagens demonstrasjon hvor 15.000 mennesker stod som sild i tønne utenfor Stortinget. Også i andre store byer var det store demonstrasjoner hvor alle pålegg og regler ble mtp «korona» ble brutt. Det var blitt reflektert over temaet av politiets jurister, og politiet jobbet deretter utfra at ytringsfriheten trumfet pandemireglene. Politiets agenda var å legge til rette for at denne markeringen skulle foregå på en sikker og ordentlig måte, sier innsatsleder Svein Arild Jørundland til TV 2. Det var altså så viktig for myndighetene å forsvare Ytringsfriheten (politisk korrekt demonstrasjon) at folk fikk holde disse demonstrasjonene og dermed risikere full oppblomstring av «pandemien», hvor hundretusner av nordmenn har mistet jobbene sine ifrb «dugnaden» de hadde bidratt til for å redde gamle, syke og andre i faresonen. Enten er ikke «pandemien» på langt nær så farlig som myndigheter og media hevder, eller så vet ikke hverken myndigheter eller media hva de driver med. Uansett har i alle fall myndighetene her strukket seg nærmest uansvarlig langt i å etterleve sitt grunnlovsmessige pålegg om å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale”.

Kosttilskuddsforskriften tillater ikke markedsføring av ionisert kolloidalt sølv til innvortes bruk

Hvorfor foretrekker kroppen ioniserte mineraler
Sølv innen medisin og helse i et historisk perspektiv
Generellt om ionisert kolloidalt sølv (ag+)
Sølv : antimikrobielt (antibakterielt & antiviralt)
Sølv i forbindelse med sårbehandling

En innføring i noen av sølvets mange hemmeligheter

Sølv er gjennom 6000 år kjent for sine overlegne antimikrobielle og helt unike helbredende egenskaper…”glemt og gjemt” på 1930-tallet ved overgangen til patenterbar & profitabel medisin!

Antimikrobiell

 Antibakteriell

Antiviral

Soppdrepende

Det finnes mye forskning som underbygger påstander om at sølv effektivt dreper/tilintetgjør alle patogene organsimer (virus, bakterier, sopp, protoza og parasitter i eggstadiet), dedifferensierer syke/skadede celler, restarter kroppens elektromagnetiske spenningsfelt, er uten bivirkninger, leger sår stort sett uten dannelse av arrvev, øker antallet immunforsvarsceller, stopper degenerative prosesser, setter igang produksjon av stamceller etc.

Eliminerer virus, bakterier & sopp!

Hurtig og betennelsesfri sårheling uten arrdannelse!

Utvortes til øyner, ører, hud, munn, tannkjøtt etc.

Effektiv ved kutt, sår, sopp, utslett, stikk, solbrent!

Overlegent i forbindelse med brannsår el.l.!

For både mennesker, dyr og planter!

Starter stamcelleproduksjon!

Ifølge medisinske tidsskrifter verden over deaktiverer positvt ladede sølvioner bl.a.enzymet som alle encellede bakterier, sopp og virus bruker i forbindelse med sitt oksygenopptak. Patogene organismer, både ekstracellulære og intracellulære, vil således effektivt kunne tilintetgjøres av positivt ladede sølvioner.

Et av grunnstoffene kroppen er satt sammen av, ritignok i mikroskopiske mengder, er mineralet sølv. Sølv beskytter/styrker kroppens immunsystem ved å sørge for at flere immunforsvarsceller dannes. I friske individ finnes det ”store” mengder sølv, hovedsakelig i tymuskjertelen og i mandlene, to organ som er svært viktige komponenter i kroppens immunforsvar. Tymuskjertelen er selve modningsplassen for kroppens hvite blodlegemer, de såkalte T-cellene. Det er dessverre svært få leger i dag som kjenner til at sølv anvendes av kroppens immunforsvar. I tillegg danner ionisert sølv et sekundært immunforsvar, hvor alle patogene organismer som kommer i kontakt med sølvioner effektivt kveles og dør. Deretter frakter kroppens lymfe- og elimineringssystem de døde mikrobene bort.

Allerede på 1970-tallet konkluderte den ortopediske kirurgen Robert O. Becker med at ionisert sølv påvirket fibrocytter til å dedifferensiere til stamceller og tilbake til fibrocytter. Medisinske studier viste at ionisert sølv produserer stamceller i kroppen med ditt eget DNA. Kunnskapen er godt forklart i Becker sin bestseller «The electric body», en bok anbefalt av mange medisinske forskere!

Statens Serum Institutt i Danmark testet i 2007 over  400 antibiotikaresistente bakteriestammer i Danmark i forhold til påstått sølvresistens. Rapporten slo fast at ingen av de multiresistente bakteriestammene utviklet resistens mot ionisert kolloidalt sølv. Inkludert i undersøkelsen var både tarmbakterien E-koli og sårbakterien Staphylococcus aureus. Ingen multiresistente bakteriestammer er noen sinne dokumentert resistent mot ionisert kolloidalt sølv. I 1873 identifiserte den sveitsiske botanikeren Carl Nageli for første gang den oligodynamiske effekten til metallioner. Han fant at oligodynamisk (ekstremt liten konsentrasjon) sølv (Ag+) var et svært effektivt antiseptisk middell ved konsentrasjoner mellom 0.0000001% og 0.00006% (9.2ppb til 5.5ppm) in vitro. I 1970 bekreftet en NASA finansiert studie funnene til Carl Nageli og konkluderte med at ionisert kolloidalt sølv effektivt elliminerer sykdomsfremkallende organsimer.

Ionisert kolloidalt sølv dreper ikke bare bakterier, virus og sopp – det stimulerer som nevnt også immunforsvaret. I 1916 konkluderte det  amerikanske gynekologtidsskriftet – ”Transactions of the American Association of Obstetricians and Gynecologists” med at; ”Undersøkelsene viste  at inntaket av ionisert kolloidalt sølv medførte en dobling av kroppens hvite blodceller”.

Ionisert sølv fremmer dannelsen av «fibrogenic cytokines» som bl.a. er viktig i sårhelingsprosessen. Cytokiner er proteiner som produseres av cellene og fungerer som  et kjemisk kommunikasjonssystem mellom cellene – de kalles budbringerprotein. Disse flyter etter dannelsen i kroppen fritt både i blodet og ellers i den ekstracellulære vevsvæsken. Cytokinene entrer ikke selv cellene men leverer informasjon til cellene via mottakere (reseptorer) på cellens overflate. Reseptorene sender informasjonen inn i cellene. Cellene får på denne måten beskjed om hva de skal gjøre – dedifferensiere etc. I forbindelse med bruk av ionisert sølv til sårbehandling vil cellene få beskjed om å danne nye vevsceller, og ikke arrvevceller.