Hjem / Silver

Silver

Ionisert kolloidalt sølv

Mattilsynet vedtok 30.mai 2018 at iCoSil (ionisert kolloidalt sølv) ikke kan markedsføres til innvortes bruk. Vi kan produsere og selge ionisert kolloidalt sølv, og du kan både kjøpe og bruke ionisert kolloidalt sølv slik du selv måtte ønske, men vi vil understreke at vi ikke har lov til å markedsføre eller anbefale produktet som næringstilskudd, kosttilskudd, mineraltilskudd, vannrensemiddel, vannberikelsesmiddel etc. Informasjonen på denne websiden skal ikke på noen måte tolkes i retning av medisinsk rådgivning knyttet til bruk av ionisert kolloidalt sølv, men er utelukkende ment som et svært viktig bidrag for å hjelpe myndighetene til å overholde sin grunnlovsbestemte forpliktelse, jfr tillegg til Gr.lovens §100 (6.ledd) om Ytringsfrihet av 30.sept. 2004 som sier:

Det påligger Statens Myndigheter å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale”.

(Bakgrunnen for innføringen av 6 ledd i Grunnlovens paragraf 100)

Biologic Transport of Silver Ions Comparison ionic silver and colloidal silver Ionic Minerals – why take ionic minerals Colloidal and Ionic Minerals – the difference is in the absorption Ionic Versus Particulate Colloidal Silver – The grest debate Compare Colloidal Minerals to Ionic Minerals Why ionic minerals Mechanistic basis of antimicrobial actions of silver nanoparticles Cations anions and the human body Basic Colloid Facts Mattilsynet fatter vedtak om omsetningsforbud Til Mattilsynet vedr omsetningsforbud av mineraler i sin naturlige ioniserte form som kationer   A brief history of the health support uses of silver A historical perspective of colloidal silver The long history of silver in health and healing An indebth history of silver History of the medical use of silver Colloidal silver medical research before 1940 Factoids and timeline of the use of silver History of documented scientific research of silver ions History of silver and colloidal silver in a medical context How colloidal silver was used by doctors in the early 1900s Medical uses of colloidal silver through the ages Silver Timeline The forgotten antibiotic What is colloidal silver   Are silver nanoparticles safe Nanoparticle silver proven safe for humans Determining the properties of colloidal silver The Real Facts on Colloidal Silver Silver – our mightiest germ fighter An evaluation of acute toxicity of colloidal silver nanoparticles The Development and Functions of Silver in Water Purification and Disease Control WHAT ARE THE PROPERTIES OF SILVER Antimicrobial Activity of Silver All you need to know about Colloidal Silver Ions, Not Particles, Make Silver Toxic to Bacteria(1) An investigation into the potential of ionic silver as a wood preservative New Era of Silver Sep2010 w   Colloidal silver as a new antimicrobial agent Statens Serum Institut har på baggrund af Ingeniørens artikler undersøgt og frifundet 400 antibiotikaresistente bakteriestammer i Danmark for sølvresistens The study of nano silver antimicrobial activity and evaluation of using nano silver in tissue culture media Antimicrobial silver nanoparticles regulatory situation in the European Union Silver as disinfectant   Bacterial resistance to silver in wound care Everything you ever wanted to know about the use of silver in wound therapy induced dedifferentiaition- a possible alternative to embryonic stem cell transplant Silver ions in the treatment of local infections Silver_Toxicity_and_Resistance_In_Wound_Care(1) Effects of electrically generated silver ions on human cells and wound healing

Sølv er gjennom 6000 år kjent for sine overlegne antimikrobielle og helt unike helbredende egenskaper…”glemt og gjemt” på 1930-tallet ved overgangen til patenterbar & profitabel medisin!

Antimikrobiell

 Antibakteriell

Antiviral

Soppdrepende

Det finnes mye forskning som underbygger påstander om at sølv effektivt dreper/tilintetgjør alle patogene organsimer (virus, bakterier, sopp, protoza og parasitter i eggstadiet), dedifferensierer syke/skadede celler, restarter kroppens elektromagnetiske spenningsfelt, er uten bivirkninger, leger sår stort sett uten dannelse av arrvev, øker antallet immunforsvarsceller, stopper degenerative prosesser, setter igang produksjon av stamceller etc.

Eliminerer virus, bakterier & sopp!

Hurtig og betennelsesfri sårheling uten arrdannelse!

Utvortes til øyner, ører, hud, munn, tannkjøtt etc.

Effektiv ved kutt, sår, sopp, utslett, stikk, solbrent!

Overlegent i forbindelse med brannsår el.l.!

For både mennesker, dyr og planter!

Starter stamcelleproduksjon!

Ifølge medisinske tidsskrifter verden over deaktiverer positvt ladede sølvioner bl.a.enzymet som alle encellede bakterier, sopp og virus bruker i forbindelse med sitt oksygenopptak. Patogene organismer, både ekstracellulære og intracellulære, vil således effektivt kunne tilintetgjøres av positivt ladede sølvioner.

Et av grunnstoffene kroppen er satt sammen av, ritignok i mikroskopiske mengder, er mineralet sølv. Sølv beskytter/styrker kroppens immunsystem ved å sørge for at flere immunforsvarsceller dannes. I friske individ finnes det ”store” mengder sølv, hovedsakelig i tymuskjertelen og i mandlene, to organ som er svært viktige komponenter i kroppens immunforsvar. Tymuskjertelen er selve modningsplassen for kroppens hvite blodlegemer, de såkalte T-cellene. Det er dessverre svært få leger i dag som kjenner til at sølv anvendes av kroppens immunforsvar. I tillegg danner ionisert sølv et sekundært immunforsvar, hvor alle patogene organismer som kommer i kontakt med sølvioner effektivt kveles og dør. Deretter frakter kroppens lymfe- og elimineringssystem de døde mikrobene bort.

Allerede på 1970-tallet konkluderte den ortopediske kirurgen Robert O. Becker med at ionisert sølv påvirket fibrocytter til å dedifferensiere til stamceller og tilbake til fibrocytter. Medisinske studier viste at ionisert sølv produserer stamceller i kroppen med ditt eget DNA. Kunnskapen er godt forklart i Becker sin bestseller «The electric body», en bok anbefalt av mange medisinske forskere!

Statens Serum Institutt i Danmark testet i 2007 over  400 antibiotikaresistente bakteriestammer i Danmark i forhold til påstått sølvresistens. Rapporten slo fast at ingen av de multiresistente bakteriestammene utviklet resistens mot ionisert kolloidalt sølv. Inkludert i undersøkelsen var både tarmbakterien E-koli og sårbakterien Staphylococcus aureus. Ingen multiresistente bakteriestammer er noen sinne dokumentert resistent mot ionisert kolloidalt sølv. I 1873 identifiserte den sveitsiske botanikeren Carl Nageli for første gang den oligodynamiske effekten til metallioner. Han fant at oligodynamisk (ekstremt liten konsentrasjon) sølv (Ag+) var et svært effektivt antiseptisk middell ved konsentrasjoner mellom 0.0000001% og 0.00006% (9.2ppb til 5.5ppm) in vitro. I 1970 bekreftet en NASA finansiert studie funnene til Carl Nageli og konkluderte med at ionisert kolloidalt sølv effektivt elliminerer sykdomsfremkallende organsimer.

Ionisert kolloidalt sølv dreper ikke bare bakterier, virus og sopp – det stimulerer som nevnt også immunforsvaret. I 1916 konkluderte det  amerikanske gynekologtidsskriftet – ”Transactions of the American Association of Obstetricians and Gynecologists” med at; ”Undersøkelsene viste  at inntaket av ionisert kolloidalt sølv medførte en dobling av kroppens hvite blodceller”.

Ionisert sølv fremmer dannelsen av «fibrogenic cytokines» som bl.a. er viktig i sårhelingsprosessen. Cytokiner er proteiner som produseres av cellene og fungerer som  et kjemisk kommunikasjonssystem mellom cellene – de kalles budbringerprotein. Disse flyter etter dannelsen i kroppen fritt både i blodet og ellers i den ekstracellulære vevsvæsken. Cytokinene entrer ikke selv cellene men leverer informasjon til cellene via mottakere (reseptorer) på cellens overflate. Reseptorene sender informasjonen inn i cellene. Cellene får på denne måten beskjed om hva de skal gjøre – dedifferensiere etc. I forbindelse med bruk av ionisert sølv til sårbehandling vil cellene få beskjed om å danne nye vevsceller, og ikke arrvevceller.